Om du har anställda | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Om du har anställda

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. 

Om du är en företagare och anställer en arbetstagare blir du en arbetsgivare.

Som arbetsgivare måste du sköta många ärenden som gäller stöd och ersättningar från FPA. En arbetsgivare ska

  • anmäla arbetstagarnas inkomster till inkomstregistret
  • betala sjukförsäkringsavgifter för arbetstagarna
  • ordna företagshälsovård för arbetstagarna.

I vissa fall kan arbetsgivaren få dagpenning från FPA.

Som arbetsgivare kan du sköta dina FPA-ärenden per telefon och i den e-tjänst som är avsedd för arbetsgivare. Om ditt företag anlitar en bokföringsbyrå kan du också komma överens om att bokföringsbyrån sköter ditt företags FPA-ärenden.

Arbetsgivaren ska anmäla arbetstagarnas lön till inkomstregistret. Anmäl arbetstagarnas löner senast 5 dagar efter att du betalat ut lönen.

FPA får uppgifter om arbetstagarnas löner från inkomstregistret. Löneuppgifterna behövs till exempel när FPA betalar stöd till arbetstagarna för sjukdomstid.

En arbetsgivare ska betala sjukförsäkringsavgifter för sina arbetstagare. På det sättet deltar arbetsgivaren i finansieringen av FPA-stöden.

Som arbetsgivare måste du ordna företagshälsovård för dina arbetstagare.

Det finns företagshälsovård av två olika slag: obligatorisk och frivillig. Arbetsgivaren måste ordna förebyggande hälso- och sjukvård, alltså sådan hälso- och sjukvård som förebygger sjukdomar. Hit hör till exempel hälsoundersökningar.

Dessutom kan en arbetsgivare ge arbetstagarna möjlighet att besöka en företagsläkare om de blir sjuka. Det här är frivilligt för arbetsgivaren.

FPA ersätter en del av de utgifter som du har när ditt företag ordnar företagshälsovård.

Senast ändrad 27.5.2023

Vad tycker du om sidan?