Så här sköter du FPA-ärenden | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Så här sköter du FPA-ärenden

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan.

Som arbetsgivare kan du sköta dina FPA-ärenden till exempel på nätet. FPA har många e-tjänster som är avsedda för arbetsgivare. Som arbetsgivare kan du sköta de flesta ärenden i e-tjänsten för arbetsgivare och i e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård. I e-tjänsten för arbetsgivare kan du till exempel 

  • ansöka om dagpenningar och ersättningar till arbetsgivaren i samband med föräldraledigheter
  • se uppgifter om betalningar
  • uppdatera arbetsgivarens kontaktinformation och kontouppgifter.

Läs mer om e-tjänsten för arbetsgivare (på standardspråk).

I e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård kan du

  • ansöka om ersättning för arbetsgivarens kostnader för företagshälsovård
  • se ansökningar som skickats in via e-tjänsten och läget för ansökningar som är under behandling
  • se beslut om ersättning.

Läs mer om e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård (på standardspråk).

Du kan också sköta ärenden via distansservicen vid Centret för tolktjänst. Du kan bli betjänad på svenska, finska och finskt teckenspråk. Distansservicen är avsedd för kunder som har rätt till tolkning på grund av sin funktionsnedsättning.

Om du är företagets verkställande direktör kan du själv sköta arbetsgivarens ärenden i e-tjänsten. Om exempelvis en bokföringsbyrå sköter löneräkningen måste du ge bokföringsbyrån Suomi.fi-fullmakter att använda FPA:s e-tjänster för ditt företags räkning.

Läs mer om ärendefullmakter för arbetsgivare (på standardspråk).

Senast ändrad 25.5.2023

Vad tycker du om sidan?