Sjukdagpenning | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Sjukdagpenning

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. På videoklippet nämns inte stödens belopp, men de finns i texten.

FPA betalar sjukdagpenning för sjukdomstid. Du kan få sjukdagpenning om du är 16–67 år och inte kan arbeta för att du är sjuk.

Vanligen betalar FPA sjukdagpenning efter att du har varit sjuk i 10 dagar. Om du är företagare kan du få sjukdagpenning redan tidigare.

Även studerande som får studiepenning och arbetslösa kan få sjukdagpenning.

Om du får lön när du är sjukledig betalar FPA din sjukdagpenning till din arbetsgivare.

Ansök om sjukdagpenning inom 2 månader från det att du blev sjuk.

FPA räknar ut sjukdagpenningen enligt årsinkomsten. Årsinkomsten är din inkomst under 12 månader. Om läkaren konstaterar att du är sjuk och inte kan arbeta till exempel från början av maj 2024 räknar FPA ut sjukdagpenningen enligt dina inkomster under tiden 1.4.2023–31.3.2024.

Sjukdagpenningen är alltid mindre än årsinkomsten.  

Använd en räknare på FPA:s sidor för att se hur mycket du kan få i sjukdagpenning.

Du får också mer information genom att kontakta FPA:s kundtjänst.

Sjukdagspennings belopp

Majas arbetsförmåga börjar 14.4.2024. Granskningsperioden är 1.3.2023–29.2.2024. Under den här tiden har  Maja haft en lön på 2 500 euro per månad (brutto) och en semesterpenning på 1 125 euro (brutto).

Som årsinkomst räknas 12 månader x 2 500 euro + 1 125 euro = 31 125 euro.

Sjukdagpenningens belopp är ca 66 euro per vardag.

Bruttoinkomsten är inkomsten innan skatter har dragits av.

FPA betalar sjukdagpenning i högst ungefär ett år. Under sjukdagpenningperioden reder FPA ut om du kan ha nytta av rehabilitering.

Om du är löntagare ber FPA att du skickar ett utlåtande där din företagsläkare berättar om din förmåga att arbeta och om du kan fortsätta arbeta. FPA behöver utlåtandet senast när du har fått sjukdagpenning i 90 vardagar.

Företagshälsovården kan reda ut din situation även senare. De utlåtanden som gäller utredningen ska du också lämna in till FPA.

Tilläggsdagar till sjukdagpenningsperioden

I vissa fall kan FPA betala tilläggsdagar till perioden med sjukdagpenning.

Vanligen kan du få sjukdagpenning i ungefär ett år. Om du efter det går tillbaka till ditt arbete men det ändå visar sig att din sjukdom fortfarande hindrar dig från att arbeta, kan FPA betala sjukdagpenning i 50 dagar till.

För att kunna få tilläggsdagar måste du ha arbetat 30 dagar i följd, alltså i ungefär en månad efter att den maximala tiden för sjukdagpenning tog slut.

Om du fortsättningsvis är för sjuk för att kunna arbeta reder FPA eller ditt arbetspensionsbolag ut om du kan få sjukpension eller invalidpension.

Senast ändrad 18.3.2024