Stöd för rehabilitering | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Stöd för rehabilitering

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. 

Om din förmåga att arbeta eller fungera i vardagen har blivit svagare kan man stärka den med hjälp av rehabilitering. FPA ordnar rehabilitering och stöder dig ekonomiskt medan du deltar i rehabilitering. Också hälsocentraler, sjukhus, arbetspensionsanstalter och AN-byråer ordnar rehabilitering.

Du kan fråga din läkare eller FPA vilken rehabilitering du kan ansöka om.

Du får mer information genom att kontakta FPA:s kundservice.

FPA ordnar:

  • yrkesinriktad rehabilitering
  • rehabiliterande psykoterapi
  • rehabiliterings- och anpassningskurser
  • krävande medicinsk rehabilitering
  • neuropsykologisk rehabilitering.

Yrkesinriktad rehabilitering är avsedd för vuxna i arbetsför ålder, vars förmåga att arbeta eller studera har försämrats eller kommer att försämras på grund av sjukdom.

Syftet med rehabiliteringen är att göra det lättare att orka med arbetet eller att börja arbeta igen. Rehabiliteringen kan också hjälpa ungdomar att få ett arbete. Som en del av rehabiliteringen kan man också få olika hjälpmedel för att kunna arbeta eller studera.

Yrkesinriktad rehabilitering för unga

Yrkesinriktad rehabilitering för unga är för dig som är i åldern 16–29 år och som saknar studieplats eller arbetsplats. Du kan också få rehabilitering om du har avbrutit dina studier eller om det finns en risk att du avbryter dina studier. Du behöver inget läkarutlåtande för att kunna ansöka om yrkesinriktad rehabilitering för unga.

Du kan ansöka om rehabiliterande psykoterapi hos FPA om en läkare har konstaterat psykisk ohälsa som försämrar din förmåga att studera eller att arbeta. Dessutom krävs att du på grund av din psykiska ohälsa redan har fått vård i minst 3 månader.

Du ska också ha ett utlåtande av en psykiater om varför du behöver terapi.

FPA ordnar rehabiliterings- och anpassningskurser för barn, unga och vuxna som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning. På kurserna får du information om din sjukdom eller funktionsnedsättning. Du får också kamratstöd och stöd för att klara av din vardag.

Du kan få krävande medicinsk rehabilitering om du är under 65 år och har stora svårigheter att klara av din vardag på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Krävande medicinsk rehabilitering kan till exempel vara ergoterapi eller fysioterapi.

Du kan få neuropsykologisk rehabilitering om du har till exempel en uppmärksamhetsstörning (ADHD) eller en utvecklingsrelaterad störning.

FPA ordnar två egna rehabiliteringsformer för barn och unga som har till exempel diagnosen ADHD, ADD eller en diagnos inom autismspektrumet. Familjerehabiliteringen LAKU är avsedd för barn i åldern 5–15 år och för deras familjer. Rehabiliteringen Min egen väg är avsedd för ungdomar i åldern 16–29 år.

Du kan ansöka om rehabilitering om din förmåga att arbeta eller fungera i vardagen har blivit sämre. Vanligen behöver du ett läkarutlåtande. I utlåtandet står det vilken rehabilitering läkaren rekommenderar.

För att kunna få krävande medicinsk rehabilitering behöver du en rehabiliteringsplan som har gjorts upp inom den offentliga hälso- och sjukvården.

När du har fått ett läkarutlåtande kan du ansöka om rehabilitering hos FPA.

När du deltar i rehabilitering kan du få rehabiliteringspenning för att trygga din försörjning. Du kan få rehabiliteringspenning när du deltar i rehabilitering som FPA, ett sjukhus, hälsocentralen, företagshälsovården eller socialtjänsten ordnar.

Hur stor rehabiliteringspenning du får beror på din årsinkomst, på samma sätt som när det gäller sjukdagpenningen. Du betalar skatt på rehabiliteringspenningen.

Om din arbetsdag förkortas på grund av rehabilitering kan du få partiell rehabiliteringspenning.

Använd en räknare på FPA:s sidor för att se hur mycket du kan få i rehabiliteringspenning.

Rehabiliteringspenning för unga

Du kan få rehabiliteringspenning för unga om du är 16–19 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som försämrar din förmåga att arbeta eller studera.

Du kan få rehabiliteringspenning för unga när du studerar eller deltar i rehabilitering för att sedan kunna börja arbeta.

Senast ändrad 1.9.2023

Vad tycker du om sidan?