Så här räknas utkomststödet ut - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Hur räknas stödbeloppet ut?

Du kan få grundläggande utkomststöd om de utgifter som godkänns är större än dina inkomster och tillgångar.

FPA gör en beräkning av dina inkomster, tillgångar och utgifter. Grunddelen beaktas som utgift. Med hjälp av beräkningen ser man hur mycket du kan få i utkomststöd.

Stödbeloppet räknas ut så här: de utgifter som man kan få utkomststöd för dras av från inkomsterna och tillgångarna.

Utkomststödet är skattefritt.

Använd en räknare på FPA:s webbplats för att se hur mycket du kan få i utkomststöd (på standardspråk).

Exempel på hur utkomststödet räknas

Simon är en arbetslös ensamförsörjare. Han har två barn som är 11 och 13 år gamla. Han ansöker om grundläggande utkomststöd hos FPA eftersom hans pengar inte räcker till för alla utgifter. Simon har inte heller några tillgångar, såsom besparingar på ett bankkonto.

Familjens inkomster är:

 • arbetsmarknadsstöd 595,36 euro per månad
 • barnbidrag och ensamförsörjartillägg 346,32 euro per månad
 • bostadsbidrag 579,60 euro per månad
 • underhållsstöd 392,04 euro per månad

Inkomster totalt: 1 913,32 euro per månad

Familjens utgifter är:

 • hyra 810 euro per månad
 • vattenavgift 45 euro per månad
 • vanliga dagliga utgifter, alltså grunddelen totalt 1 463,40 euro per månad:
  • ensamförsörjare 669,99 euro per månad
  • första barnet över 10 år 411,40 euro per månad
  • andra barnet över 10 år 382,01 euro per månad

Utgifter totalt: 2 318,40 euro per månad

Utgifterna dras av från inkomsterna: 1 913,32 euro – 2 318,40 euro = –405,08 euro

Simons familj får 405,08 euro per månad i grundläggande utkomststöd.

Beloppen i exemplet gäller under tiden 1.4.2024–31.12.2024.

Senast ändrad 22.2.2024

Vad tycker du om sidan?