Så här räknar FPA ut utkomststödet

Du kan få grundläggande utkomststöd om de utgifter som godkänns är större än dina inkomster och tillgångar.

FPA gör upp en beräkning av dina inkomster, tillgångar och utgifter. Grunddelen beaktas som utgift. Med hjälp av beräkningen ser man hur mycket du kan få i utkomststöd. Stödbeloppet räknas så här: de utgifter som man kan få utkomststöd för dras av från inkomsterna.

Utkomststödet är skattefritt.

Använd en räknare på FPA:s webbplats för att se hur mycket du kan få i utkomststöd (inte på lättläst).

Exempel på hur utkomststödet räknas

Sanna är en arbetslös ensamförsörjare. Hon har två barn som är 11 och 13 år gamla. Hon ansöker om grundläggande utkomststöd hos FPA eftersom hennes pengar inte räcker till för alla utgifter. Sanna har inte heller några tillgångar, såsom pengar på ett bankkonto.

Familjens inkomster är:

 • arbetsmarknadsstöd och barnförhöjning 662,72 euro/mån
 • barnbidrag och ensamförsörjartillägg 326,32 euro/mån
 • bostadsbidrag 592 euro/mån
 • underhållsstöd 334,02 euro/mån

Inkomster totalt: 1 915,06 euro/mån

Familjens utgifter är:

 • hyra 810 euro/mån
 • vattenavgift 45 euro/mån
 • vanliga dagliga utgifter, alltså grunddelen, 1 250,51 euro/mån:
  • ensamförsörjare 572,52 euro/mån
  • första barnet över 10 år 351,55 euro/mån
  • andra barnet över 10 år 326,44 euro/mån

Utgifter totalt: 2 105,51 euro/mån

Utgifterna dras av från inkomsterna: 1 915,06 euro/mån – 2 105,51 euro/mån = – 190,45 euro/mån.

Sannas familj får 190,45 euro/mån i grundläggande utkomststöd.