Bilder och logotyper

FPA:s logotyper är avsedda att användas av medier och samarbetspartner.
Personporträtt och pressbilder med anknytning till moderskapsförpackningen finns på ePressi.

Bekanta dig med FPA:s grafiska anvisningar (pdf, på finska).

FPA:s logotyp och symbol

Välj det filformat som bäst lämpar sig för ändamålet.

  • För allmänt kontorsbruk, dvs. för utskrifter från Microsoft Office-program (t.ex. Word och PowerPoint) räcker det med gif-versioner.
  • För tryckalster är filer i CMYK-färgläge lämpligast.

Anvisningar för hur man använder logotypen och symbolen

FPA:s logotyp utgörs av symbolen tillsammans med namnet. I enlighet med mallen nedan kan man använda en finskspråkig, svenskspråkig eller tvåspråkig variant av logotypen.

Kela-logo, i färg

Kela-logo (webb och utskrift), gif
Kela-logo (Word, PowerPoint, Excel), png
Kela-logo CMYK (trycksaker), eps

Fpa-logo, i färg

Fpa-logo (webb och utskrift), gif
Fpa-logo (Word, PowerPoint, Excel), png
Fpa-logo CMYK (trycksaker),eps

KelaFpa-logo, i färg

KelaFpa-logo (webb och utskrift), gif
KelaFpa-logo (Word, PowerPoint, Excel), png
KelaFpa-logo (trycksaker), eps

Logotyp, gul

Logotyp (webb och utskrift), gif
Logotyp (Word, PowerPoint, Excel), png
Logotyp CMYK (trycksaker), eps