FPA-kort

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - FPA-kort SV 157r Med blanketten ansöker man om FPA-kort vid flyttning till Finland eller om ett nytt FPA kort i stället för ett förkommet eller förstört kort. Ladda ner PDF
Ansökan - Europeiskt sjukvårdskort SV 193r På blanketten görs ansökan om europeiskt sjukvårdskort. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Beställningstillstånd för EU:s funktionshinderkort VK 1r Blanketten används för säkerställande av att informationsgången är lagenlig och för inhämtande av samtycke till att kundens uppgifter används. Ladda ner PDF