Sjuk-/invalidpension

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Bosättning och arbete utomlands (Bilaga U) ETK/Kela 7110r Bosättning och arbete utomlands. Ladda ner PDF
Ansökan om justering - Folkpension / Garantipension E 285r Kunden ansöker om justering av folkpension, garantipension eller extra fronttillägg. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Lantbruksföretagares utredning (Bilaga TM) LPA/FPA Mela/Kela 001r Lantbruksföretagares utredning Ladda ner PDF
Ansökan om justering - Sjukpension EV 267r Rätten till sjukpension granskas bl.a. när pensionstagarens arbetsförmåga har förbättrats eller när hon eller han vid upprepade tillfällen har kortvariga arbeten där inkomstgränsen på 737,45 euro överskrids. Anmäl förändringen på blankett EV 267r. Ladda ner PDF
Utredning - Inkomster och familjeförhållanden EV 16Lr Med blanketten utreds utomlands bosatta pensionstagares utländska pensionsinkomster och förhållanden. Ladda ner PDF
Anmälan om att pension lämnas vilande EV 278r Mottagare av sjukpension/rehabiliteringsstöd. Om du börjar arbeta och förtjänar över 837,59 €/månad, anmäl detta på blankett EV 278r "Anmälan om att pension lämnas vilande". Ladda ner PDF
Anmälan om att arbete upphör eller fortgår EV 275r Sjukpensionen eller rehabiliteringsstödet har lämnats vilande. Med blankett EV 275r anmäler du att arbetet upphör eller att det fortgår. Ladda ner PDF
Information för den som söker pension ETK/Kela 7007or Blanketten ger information om pensionsansökan och inkomstgränserna samt om frågor i samband med dataskydd inom EU. Ladda ner PDF
Ansökan - Rehabiliteringsstöd/Sjuk- eller invalidpension ETK/Kela 7002r Blanketten används för ansökan om sjukpension eller invalidpension/rehabiliteringsstöd från FPA och/eller arbetspensionsanstalten och delinvalidpension från arbetspensionsanstalten. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten