Studiestöd

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Studiestöd - Yrkesinriktad utbildning, gymnasieutbildning, utbildning vid folkhögskola eller idrottsutbildningscenter, grundläggande utbildning för vuxna OT 1r Med denna blankett ansöks om studiestöd för studier på andra stadiet Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Meddelande om förändringar - Studiestöd OT 15r Meddelande om förändringar som inverkar på studiestödet och ansökan om tilläggsstöd Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan - Studiestöd - Yrkeshögskolor och universitet OT 2r Med denna blankett ansöks om studiestöd för högskolestudier. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Anmälan - Examen som avlagts vid en utländsk läroinrättning OT 29r - Ladda ner PDF
Ansökan - Studielånskompensation OT 30r Med denna blankett ansöker de som avlagt högskoleexamen och som har studielån om studielånskompensation. Ladda ner PDF
Ansökan - Studiestöd - Ansökan om studiestöd för avläggande av examen utomlands OT 3r Gäller inte studier i anslutning till finländsk examen. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Statsgaranti för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd OT 12r Blanketten används för ansökan om statsborgen, d.v.s. statsgaranti, för studielån som kan beviljas mottagare av vuxenutbildningsstöd Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Meddelande - Annullering, avslutande eller återbetalning av studiestöd OT 16r Med blanketten meddelar studiestödstagaren om annullering eller frivillig återbetalning av studiestöd för att höja årsinkomstgränsen eller spara en stödmånad. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Utredning om studiehelhet som ännu inte är slutförd OT 17r Med utredningen kan den studerande meddela FPA uppgifter om en studiehelhet som ännu inte är slutförd och som ännu inte införts i studieprestationsregistret. Utredningen kan behövas till exempel i samband med uppföljningen av studieframgången. Ladda ner PDF
Bilaga till utlännings studiestödsansökan OT 10r För utlänningar som inte tidigare lyft studiestöd krävs denna bilaga. Ladda ner PDF
Svar på begäran om utredning om studieframgången OT 28Lr Utredning om högskolestuderandes otillräckliga studieframgång. Ladda ner PDF
Ansökan - Befrielse från betalning av borgensfordran på studielån OG 6r Med blanketten ansöker man om befrielse från att betala räntor på borgensfordran på studielån eller från hela skulden. Ladda ner PDF
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda ner PDF
Kontrollanmälan från läroinrättning OT 5r Med denna blankett lämnar läroinrättningen meddelande till den ansvariga instansen om fall där en studerande saknar förutsättningar att få studiestöd och/eller där det finns skäl att inställa utbetalningen eller att dra in stödet Ladda ner PDF