Företagshälsovård

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader SV 98a TTHr Med den här blanketten ansöker arbetsgivaren om ersättning för företagshälsovårdskostnader; separata ifyllningsanvisningar finns på blanketten SV 101a TTHr. Fyll i blanketten på nätet om du har ett FO-nummer och en Katso-kod. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Anvisningar om ifyllandet av arbetsgivares ansökan om ersättning för arbetsgivares företagshälsovårdskostnader (SV 98a TTHr) SV 101a TTHr Anvisningar om ifyllandet av arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader SV98 a TTHr (Bara utskrift) Ladda ner PDF
Utredning - Uppgifter om företagarens eller lantbruksföretagarens företagshälsovård som producenten av företagshälsovårdstjänster gett SV 111 TTHr Utredning av serviceproducenten om företagshälsovård till företagare. Fogas till ansökningsblanketten SV 114 TTHr. Uppgifter om arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare (gårdsbesök) meddelas på blankett SV 113 TTHr. Ladda ner PDF
Företagares ansökan - Kostnader i anslutning till företagshälsovården SV 110 TTHr Ansökningsblankett för företagare gällande företagshälsovårdskostnader. Till ansökan fogas utredningsblanketterna SV 111 TTHr och/eller SV 113 TTHr. Ladda ner PDF
Företagares ansökan - Förstahjälpsberedskaps- och resekostnader i anslutning till företagshälsovård SV 116 TTHr Ansökan om ersättning för kostnader för förstahjälpsberedskap och för resekostnader i anslutning till företagshälsovård för företagare som omfattas av lagen om pension för företagare eller av lagen om pension för lantbruksföretagare. Ladda ner PDF
Utredning - Uppgifter om lantbruksföretagarens arbetsplatsutredning som producenten av företagshälsovårdstjänster gett SV 113 TTHr Utredning av serviceproducenten för företagshälsovård om arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare. Utredningsblanketten fogas till blankett SV 114 TTHr Hälsovårdscentrals redovisning. Ladda ner PDF
Redovisning - Företagarens eller lantbruksföretagarens kostnader i anslutning till företagshälsovården SV 114 TTHr Serviceproducenten för företagshälsovård söker med redovisningsblanketten ersättning för anordnande av företagshälsovårdstjänster för företagare. Till ansökan fogas antingen utredningsblankett SV 111 TTHr eller SV 113 TTHr. Ladda ner PDF