Granskningskommittén

Styrelsen utser granskningskommittén för styrelsens mandatperiod. Granskningskommittén bistår styrelsen i övervaknings- och riskhanteringsuppgifter.

Ordförande
Vertti Kiukas
Ordförande för FPA:s styrelse, generalsekreterare, SOSTE Finlands social och hälsa rf

Vice ordförande
Mira Nieminen
Vice ordförande för FPA:s styrelse

Sekreterare
Eeva Manninen
Chef för internrevisionen, FPA

Ledamöter

  • Juha Rehula, Socionom
  • Tuija Brax, direktör, Rättsstatscentrum
  • Outi Antila, Generaldirektör, FPA
  • Ulla-Maija Tuomela, CGR, OFGR, BDO Audiator Ab