Granskningskommittén

Styrelsen utser granskningskommittén för styrelsens mandatperiod. Granskningskommittén bistår styrelsen i övervaknings- och riskhanteringsuppgifter.

Ordförande
Terttu Savolainen
Ordförande för FPA:s styrelse, överdirektör vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Vice ordförande
Mira Nieminen
Vice ordförande för FPA:s styrelse

Sekreterare (ej ledamot)
Eeva Uusi-Autti
Chef för internrevisionen, FPA

Ledamöter
Riitta Särkelä
Generalsekreterare, Förbundet för mödra- och skyddshem

Vesa Rantahalvari
Ledande expert inom arbetslivsfrågor, Finlands Näringsliv EK

Elli Aaltonen
Generaldirektör, FPA

Ulla-Maija Tuomela
CGR, OFGR, BDO Audiator Ab