Granskningskommittén

Styrelsen utser granskningskommittén för styrelsens mandatperiod. Granskningskommittén bistår styrelsen i övervaknings- och riskhanteringsuppgifter.

Ordförande
Vertti Kiukas
Ordförande för FPA:s styrelse, generalsekreterare, SOSTE Finlands social och hälsa rf

Vice ordförande
Mira Nieminen
Vice ordförande för FPA:s styrelse

Sekreterare (ej ledamot)
Eeva Manninen
Chef för internrevisionen, FPA

Ledamöter

Juha Rehula
Socionom

Tuija Brax
direktör, Rättsstatscentrum

Outi Antila
Generaldirektör, FPA

Ulla-Maija Tuomela
CGR, OFGR, BDO Audiator Ab