Kan stödtiden förlängas?

Om du inte kunnat avlägga din examen inom den maximala stödtiden för examen kan din stödtid förlängas med sammanlagt högst 9 månader.

Din stödtid kan förlängas bara om du kan visa att studierna fördröjts på grund av sjukdom eller av något annat särskilt vägande skäl. Ett annat särskilt vägande skäl kan vara en svår livssituation, som en skilsmässa. Undantagsförhållandena under coronavirusepidemin kan också anses som en godtagbar orsak till att studierna fördröjts. Redogör i ansökan för hur undantagsförhållandena fördröjde dina studier.

Som godtagbara skäl räknas inte t.ex. att du byter studieinriktning, avbryter dina tidigare studier, jobbar, är verksam inom en studentorganisation eller har en krävande hobby.

Då förlängning beviljas har mängden återstående studier inte någon betydelse.

Du kan inte få förlängning om du redan förbrukat din totala stödtid på 70, 64 eller 54 stödmånader.

Du kan inte få förlängning av stödtiden för att avlägga en vetenskaplig, konstnärlig eller yrkesinriktad påbyggnadsexamen.

Om du redan tidigare har beviljats förlängning av den maximala stödtiden men använt mindre än 9 månader av den, kan den återstående förlängningen beviljas för samma eller andra högskolestudier.

Så här ansöker du om förlängning av stödtiden

  1. Ansök om förlängning av stödtiden i MittFPA. Logga in i e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobil-ID.
  2. Fotografera eller skanna in bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Bifoga till din ansökan:
  • en utredning om orsakerna till att dina studier fördröjts
  • läkarintyg, om studierna har fördröjts på grund av hälsoskäl
  • annat myndighetsintyg (om möjligt) då studierna fördröjts till följd av en svår livssituation såsom en anhörigs sjukdom eller att du fallit offer för brott
  • vid behov redogör för hur undantagsförhållandena under coronavirusepidemin fördröjde dina studier. Det räcker med din egen, fritt formulerade redogörelse.

I e-tjänsten kan du se om din ansökan har avgjorts och hur mycket du får i stöd.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Meddelande om förändringar gällande studiestödet  (OT 15r). Pappersblanketten och bilagorna kan du skicka till FPA per post eller lämna in dem till närmaste FPA-serviceställen eller servicepunkter.

Det lönar sig för dig att ansöka om förlängning när din maximala stödtid håller på att ta slut. Du kan få studiestöd tidigast från början av den månad då ansökan inkom.

Läs mer