Anvisningar för avtal om kommuntillägg

På den här sidan finns anvisningar för kommunens representanter om att ingå, ändra och säga upp avtal om kommuntillägg.

Nytt avtal om kommuntillägg

  1. Om din kommun överväger att göra upp ett avtal om kommuntillägg ska du ta kontakt med FPA. Ta kontakt per e-post på adressen lastenhoidontuet(at)kela.fi.
  2. Läs mer om avtalsvillkoren i samband med kommuntillägg. När du gör upp ett utkast till avtal ska du använda modellavtalet.
  3. Skriv inte in sådana villkor i avtalet som inte finns i modellavtalet. Om du har frågor om villkoren för kommuntillägg kan du skicka dem per e-post till adressen lastenhoidontuet(at)kela.fi.
  4. Skriv in uppgifterna om kommuntillägg som betalas som ett tillägg till hemvårdsstödet och privatvårdsstödet i samma avtal och fastställ en giltighetstid för avtalet.
  5. Skicka ett avtalsutkast till FPA för kontroll innan det slutliga avtalet lämnas in. Skicka avtalsutkastet till adressen lastenhoidontuet(at)kela.fi.
  6. När avtalet är klart och FPA har godkänt det ska du lämna in två avtal i original till FPA, som är undertecknade av kommunens representant. Lägg märke till att avtalen ska vara hos FPA senast två månader innan man önskar att avtalet ska träda i kraft. Kommuntillägg betalas inte retroaktivt.
  7. När avtalet är godkänt av FPA skickar FPA det ena avtalet tillbaka undertecknat av FPA:s representanter.

Kom ihåg avtalsvillkoren och verkställighetstiden på två månader

När man gör upp ett avtal om kommuntillägg är det viktigt att komma ihåg att FPA endast betalar kommuntillägg enligt de villkor som finns i modellavtalet. Man kan inte lägga till egna villkor i avtalet.

Kommuntillägget har en verkställighetstid på två månader. Avtalet ska därför lämnas in till FPA senast två månader innan kommunen önskar att det ska träda i kraft.

Ändra giltigt avtal om kommuntillägg

När en kommun överväger att ändra villkoren i ett existerande avtal om kommuntillägg ska kommunen ta kontakt med FPA per e-post på adressen lastenhoidontuet(at)kela.fi.

Man kan fråga om råd gällande ändringarna eller skicka ett utkast till ett nytt avtal. Verkställighetstiden på två månader gäller också ändringar. Avtalet ska därför vara hos FPA senast två månader innan man önskar att ändringen ska träda i kraft.

Säga upp avtal om kommuntillägg

Om kommunen vill säga upp ett avtal om kommuntillägg ska FPA informeras om detta. Avtalet måste sägas upp skriftligen senast två månader innan kommunen vill att avtalet avslutas. Frågor i anslutning till detta kan skickas per e-post på adressen lastenhoidontuet(at)kela.fi.

Lägg märke till att kommunen inte kan säga upp avtalet endast till den del det gäller privatvårdsstöd eller hemvårdsstöd. Om kommunen vill avsluta utbetalningen av enbart det ena stödet måste man göra en ändring i avtalet om kommuntillägg.

Lämna in ett avtalsutkast till FPA om utbetalning av kommuntillägg endast till privatvårdsstöd eller hemvårdsstöd från en önskad tidpunkt.