Elatustuki ja olosuhdemuutokset | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Muutokset olosuhteissa

Kun lapsen tai vanhempien elämässä tapahtuu muutoksia, se saattaa vaikuttaa elatustuen määrään tai maksamiseen.

Elatustukeen vaikuttaa esimerkiksi se, kun

Elatustuki päättyy automaattisesti, kun lapsi täyttää 18 vuotta.

Lapsi muuttaa elatusvelvollisen luo

Jos lapsi muuttaa elatusvelvollisen luo, oikeus elatustukeen päättyy. Tukea maksetaan vielä siinä kuussa, jolloin on lapsen muuttopäivä. Yleensä Kela saa tiedon Digi- ja väestötietovirastosta.

Jos elatusvelvollisuus vaihtuu vanhempien kesken, vanhempien täytyy tehdä uusi elatussopimus. Jos lapsi tarvitsee edelleen elatustukea, uusi lähivanhempi hakee sitä Kelasta. Hän liittää hakemukseen uuden elatussopimuksen, jonka lastenvalvoja tai tuomioistuin on vahvistanut.

Elatusavun määrä muuttuu

Elatusavun määrä voi muuttua esimerkiksi silloin, kun elatusvelvollisen tulot muuttuvat. Muuttunut elatusavun määrä täytyy vahvistaa elatussopimuksessa tai elatustuomiossa. Elatustuen saaja toimittaa uuden elatussopimuksen tai elatustuomion Kelaan, jotta Kela voi tarkistaa elatustuen.

Lapsi muuttaa ulkomaille

Lapsella on oikeus elatustukeen, jos hän oleskelee tilapäisesti ulkomailla, mutta asuu vakinaisesti Suomessa. Jos lapsi muuttaa pysyvästi ulkomaille tai oleskelee muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä yli 6 kuukautta, oikeus elatustukeen yleensä päättyy.

Lapsella on omia tuloja

Lapsella ei ole oikeutta elatustukeen, jos hänellä on säännöllisesti omia ansio- tai pääomatuloja, joilla hän voi elättää itsensä. Tulojen määrä vaikuttaa siihen, onko lapsella oikeus elatustukeen.

Lapsi tai elatusvelvollinen kuolee

Oikeus elatustukeen päättyy, jos lapsi tai elatusvelvollinen kuolee. Jos elatusvelvollinen kuolee, lapsella voi olla oikeus perhe-eläkkeeseen.

Lapselle vahvistetaan isä tai äiti

Jos Kela on maksanut elatustukea sillä perusteella, että lapsella ei ole vahvistettua isää, oikeus tukeen päättyy, kun isyys tai äitiys vahvistetaan. Tämän jälkeen vanhempien täytyy sopia elatusavusta.

Jos lapsi tarvitsee edelleen elatustukea, lähivanhempi hakee sitä Kelasta. Lähivanhemman pitää liittää hakemukseen lastenvalvojan tai tuomioistuimen vahvistama elatussopimus.

Sivu päivitetty 14.4.2023

Mitä mieltä olet sivusta?