Elatustuki | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Elatustuki

Jos lapsesi ei saa elatusapua toiselta vanhemmaltaan, voit saada Kelasta elatustukea.

Elatusapu = Rahamäärä, jonka elatusvelvollinen vanhempi maksaa lapsen elättämistä varten. Määrä vahvistetaan elatussopimuksessa tai tuomioistuimen päätöksessä.

Elatustuki = Tuki, jota Kela maksaa silloin, jos lapsi ei saa riittävästi tai lainkaan elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmalta.

Voitko saada elatustukea?

Voit saada elatustukea seuraavissa tapauksissa:

 • Lapsen elatusvelvollinen vanhempi ei maksa elatusapua.
 • Lapsella ei ole toista elatusvelvollista vanhempaa.
 • Lapsesta saatava vahvistettu elatusavun määrä on pienempi kuin Kelan maksama elatustuki, mikä johtuu elatusvelvollisen vanhemman taloudellisesta tilanteesta.

Elatustuen saaminen edellyttää, että lapsesta on tehty lastenvalvojalla vahvistettu elatussopimus, tai tuomioistuin on antanut elatusavusta päätöksen. 

Elatustukea voidaan maksaa alle 18-vuotiaan lapsen huoltajalle tai muulle lapsen hoidosta vastaavalle henkilölle. Jos lapsi on täyttänyt 15 vuotta ja asuu itsenäisesti, tuki voidaan myöntää ja maksaa myös hänelle itselleen.

Tukea maksetaan enintään siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta.

Kela ei päätä vanhemman maksaman elatusavun määrästä tai maksamisesta. Vanhemmat sopivat elatusavusta sopimuksella, jonka vahvistaa hyvinvointialueen lastenvalvoja. Jos vanhemmat eivät pysty sopimaan elatusavusta, asia ratkaistaan tuomioistuimessa. Tällöin tuomioistuin vahvistaa elatusavun määrän.

Vanhemmat voivat sopia elatusavusta myös vapaamuotoisesti keskenään. Kelasta voi kuitenkin saada elatustukea vain, jos elatusavusta on vahvistettu elatussopimus tai tuomioistuimen päätös.

Lisätietoja elatusavusta ja sen vahvistamisesta saat esimerkiksi oman hyvinvointialueesi lastenvalvojalta.

Voit saada Kelasta elatustukea seuraavissa tilanteissa:

 • Elatusvelvollinen vanhempi ei ole maksanut elatusapua eräpäivään mennessä, ja maksamatonta elatusapua on vähintään 1 kuukauden elatusavun verran. Tämä voi johtua siitä, että elatusvelvollinen on jättänyt kokonaan maksamatta 1 kuukauden elatusavun tai että hän on maksanut elatusapua sovittua vähemmän useamman kuukauden ajan. Elatusvelvollisen maksamat elatusapusuoritukset kohdennetaan aina aikajärjestyksessä vanhimpaan maksamatta olevaan elatusapuun.
 • Vahvistettu elatusapu on pienempi kuin Kelan maksama elatustuki, mikä johtuu elatusvelvollisen vanhemman taloudellisesta tilanteesta.
 • Elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan elatusvelvollisen vanhemman ei tarvitse maksaa ollenkaan elatusapua hänen taloudellisen tilanteensa vuoksi.
 • Lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella, eikä lapselle ole vahvistettu toista elatusvelvollista vanhempaa.
 • Lapsi on syntynyt äidin ja tämän naispuolisen puolisonsa avioliittoon, mutta lapselle ei ole vahvistettu toista vanhempaa eikä äidin puoliso ole adoptoinut lasta.
 • Lapsi on adoptoitu, ja hänellä on vain yksi vanhempi.
 • Elatusavun määrää ei ole voitu vahvistaa samalla, kun vanhemmuus on vahvistettu. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun lapsen äiti on yrittänyt tuomioistuimen kautta vahvistaa toiseksi vanhemmaksi useampaa kuin yhtä henkilöä. Tällöin elatusapu voidaan vahvistaa vasta sitten, kun vanhemmuus on lainvoimaisesti vahvistettu.

Kela ei maksa elatustukea seuraavissa tilanteissa:

 • Lapsella on toinen elatusvelvollinen vanhempi, mutta sinulla ei ole hyvinvointialueen lastenvalvojan vahvistamaa elatussopimusta tai tuomioistuimen päätöstä elatusavusta. Kela ei voi maksaa elatustukea vanhempien vapaamuotoisen sopimuksen perusteella.
 • Lapsi asuu elatusvelvollisen kanssa.
 • Lapsi asuu ulkomailla.
 • Lapsi voi tuloillaan elättää itsensä. Se tarkoittaa, että hänellä on yli 6 kuukauden ajan ansio- tai pääomatuloja vähintään 884,40 e/kk. Jos hän asuu itsenäisesti, tuloraja on 1 263,43 e/kk. Tuloihin ei lasketa Kelalta saatuja tukia.
 • Elatusvelvollinen on kuollut. Tässä tapauksessa voit hakea lapseneläkettä.
 • Naisparin lapsella ei ole vahvistettua isää, mutta synnyttävän vanhemman lisäksi myös toinen äiti on vahvistettu vanhemmaksi tai hän on adoptoinut puolisonsa lapsen. Elatustukea voidaan kuitenkin maksaa adoptioprosessin ajan.

Sinulla on oikeus elatustukeen, jos lapsesi asuu vakinaisesti Suomessa. Elatustukeen voi olla oikeus myös silloin, jos tulet väliaikaisesti Suomeen töihin toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä. Tällöin voit saada elatustukea siltä ajalta, kun työskentelet Suomessa. Lisäksi lapsesi pitää olla mukanasi Suomessa ja asua kanssasi.

Voit saada elatustukea, jos lapsesi oleskelee tilapäisesti ulkomailla, mutta asuu vakinaisesti Suomessa. 

Lapsen ei katsota asuvan vakinaisesti Suomessa, jos lapsi muuttaa pysyvästi ulkomaille tai oleskelee muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä yli 6 kuukautta. Tällöin et voi saada elatustukea lapsen ulkomaille muutosta alkaen.

Kuinka paljon voit saada elatustukea?

Elatustuki maksetaan tilanteesta riippuen joko täysimääräisenä tai vähennettynä. Elatustuki on verotonta tuloa. Elatustuen määrä tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksillä.

Täysi elatustuki on
196,02 e/kk

Voit saada täyttä elatustukea seuraavissa tilanteissa:

 • Vahvistettu elatusapu on vähintään täyden elatustuen suuruinen, eikä elatusvelvollinen ole maksanut elatusapua.
 • Vahvistettu elatusapu on pienempi kuin täysi elatustuki elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen vuoksi, eikä elatusvelvollinen ole maksanut elatusapua.
 • Elatusapua ei ole lainkaan vahvistettu maksettavaksi elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn takia.
 • Lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella, eikä lapselle ole vahvistettu toista elatusvelvollista vanhempaa.
 • Lapsi on syntynyt äidin ja tämän naispuolisen puolisonsa avioliittoon, mutta lapselle ei ole vahvistettu toista vanhempaa eikä äidin kumppani ole adoptoinut lasta.
 • Lapsi on adoptoitu, ja hänellä on vain yksi vanhempi.
 • Elatusavun määrää ei ole voitu vahvistaa samalla, kun vanhemmuus on vahvistettu. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun lapsen äiti on yrittänyt tuomioistuimen kautta vahvistaa vanhemmaksi useampaa kuin yhtä henkilöä. Tällöin elatusapu voidaan vahvistaa vasta sitten, kun vanhemmuus on lainvoimaisesti vahvistettu.
VuosiMäärä
2023

186,97 e/kk

2022

172,59 e/kk

2021

167,35 e/kk

2020

167,01 e/kk

2019

158,74 e/kk

2018

156,39 e/kk

2017

155,50 e/kk

2016

154,77 e/kk

2015

155,17 e/kk

2014

153,63 e/kk

2013

151,85 e/kk

2012

147,96 e/kk

 

Jos elatusapu on suurempi kuin Kelan elatustuki

Jos haet elatustukea siksi, ettei elatusvelvollinen vanhempi ole maksanut elatusapua, elatusavun perintä siirtyy Kelalle. Jos vahvistettu elatusapu on Kelan täyttä elatustukea suurempi, Kela maksaa sinulle ensin täyden elatustuen verran tukea. Kun Kela on saanut elatusapuvelan perittyä, Kela voi maksaa sinulle elatustuen lisäksi lopun osan maksamattomasta elatusavusta.

Toinen vanhempi on määrätty maksamaan lähivanhemmalle elatusapua 250 e/kk, mutta hän ei ole maksanut sitä. Kela maksaa lähivanhemmalle täyttä elatustukea 196,02 e/kk. Lisäksi Kela perii elatusvelvolliselta koko elatusavun 250 e/kk. Sitten kun Kela on saanut perittyä elatusapuvelkaa elatusvelvolliselta, Kela maksaa lähivanhemmalle vielä elatusavun ja elatustuen erotuksen 53,98 e.

Jos elatusapu on pienempi kuin Kelan elatustuki

Jos vahvistettu elatusapu on pienempi kuin täysi elatustuki elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen takia, saat vähennettyä elatustukea. Tällöin saat siis elatusvelvolliselta vanhemmalta elatusavun ja Kelasta vähennetyn elatustuen. Vähennetty elatustuki on täyden elatustuen ja elatusavun erotuksen suuruinen. Loppusumma on siis täyden elatustuen suuruinen.

Jotta voit saada Kelasta vähennettyä elatustukea, tukea täytyy jäädä maksettavaksi vähintään 5 euroa.

Vahvistettu elatusapu voi olla täyttä elatustukea pienempi myös muista syistä kuin elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen vuoksi. Jos elatusvelvollinen jättää tällaisen elatusavun maksamatta, Kela maksaa sinulle elatustuen, joka on vahvistetun elatusavun suuruinen.

Toinen vanhempi on määrätty maksamaan lähivanhemmalle elatusapua 50 e/kk. Elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen takia elatusapu on pienempi kuin Kelan täysi elatustuki. Elatusvelvollinen maksaa lähivanhemmalle elatusavun sovitusti. Lisäksi Kela maksaa lähivanhemmalle elatusavun ja elatustuen erotuksen 146,02 e/kk.

Jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua, Kela maksaa täyden elatustuen 196,02 e/kk ja perii elatusvelvolliselta 50 e/kk.

Näin haet elatustukea

 1. Toimita tarvittavat liitteet. Joissakin tapauksissa sinun on toimitettava alkuperäiset asiakirjat paperisena, eikä kopio asiakirjasta riitä. 
 2. OmaKelassa näet, onko hakemuksesi ratkaistu, minkä verran tukea saat ja milloin se maksetaan. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat kotiisi postitse myös kirjallisen päätöksen, jos et ole luopunut paperipostista.

Jos et voi lähettää hakemusta OmaKelassa, täytä ja tulosta hakemus Elatustuki LU 1 (pdf). Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Hae elatustukea

Kirjaudu OmaKelaan

Muista nämä, kun haet elatustukea

Voit hakea tukea takautuvasti enintään 3 kuukaudelta. Sitä aikaisemmalta ajalta Kela myöntää tuen vain erityisistä syistä.

Kela myöntää elatustuen toistaiseksi tai määräajaksi. Määräajaksi tuki myönnetään esimerkiksi silloin, jos elatussopimus on tehty määräajaksi.

Liitä hakemukseen lastenvalvojan vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta.

Riippuu tilanteestasi, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäinen asiakirja vai riittääkö kopio:

 • Jos haet elatustukea siksi, että elatusvelvollinen ei ole maksanut elatusapua, sinun täytyy lähettää Kelaan alkuperäinen elatussopimus tai tuomioistuimen päätös. Postita paperinen asiakirja osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA. Jos asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti, voit toimittaa asiakirjan OmaKelassa pdf-tiedostona. Valokuva tai ruutukaappaus ei riitä.
 • Jos vahvistettu elatusavun määrä on pienempi kuin Kelan täysi elatustuki elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen vuoksi tai jos vanhemman ei tarvitse taloudellisista syistä maksaa elatusapua ollenkaan, riittää, että kuvaat tai skannaat asiakirjan. Elatussopimuksessa tai tuomioistuimen päätöksessä on oltava maininta puutteellisesta maksukyvystä. Lähetä kuva tai skannattu asiakirja OmaKelassa.

Elatussopimusta tai tuomioistuimen päätöstä ei tarvita, jos olet adoptoinut lapsen yksin tai jos avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle ei ole vahvistettu toista elatusvelvollista vanhempaa.

Jos elatusvelvollinen vanhempi on jättänyt elatusapua maksamatta, ilmoitamme elatustukihakemuksen vireille tulosta myös elatusvelvolliselle. Elatusvelvollinen voi kertoa oman näkemyksensä elatusavun määrästä tai syistä, joiden vuoksi elatusapu on jäänyt maksamatta. Tämä voi pidentää käsittelyaikaa.

Jos elatusvelvollista ei tavoiteta, elatustuki voidaan poikkeuksellisesti myöntää häntä kuulematta.

Jos sinulle myönnetään elatustukea, maksamattoman elatusavun eli elatusapuvelan perintä siirtyy Kelalle. Et voi silloin itse enää hakea maksamattomia elatusapuja ulosoton kautta.

Elatusapuvelka vanhenee yleensä 5 vuodessa.

Lapselle myönnetty sotilasavustus vähennetään elatustuen määrästä. Muut tuet eivät vaikuta elatustukeen.

Milloin elatustuki maksetaan?

Kela maksaa elatustuen
jokaisen kuukauden 10. päivänä.

Elatusvelvolliselta perityt elatusavut Kela maksaa kuukauden 25. päivänä.

Jos maksupäivä on pyhäpäivä tai lauantai, elatustuki ja elatusapu maksetaan edeltävänä pankkipäivänä. 

Ilmoita muutoksista, jotka vaikuttavat elatustukeen

Muista ilmoittaa Kelaan muutoksista, jotta elatustuki voidaan maksaa sinulle oikein. Ilmoituksen voit tehdä OmaKelassa tai puhelimitse.

Jos et ilmoita muutoksista, sinulle voidaan maksaa tukea aiheettomasti. Silloin tukea joudutaan perimään myöhemmin takaisin.

Ilmoita Kelaan seuraavista muutoksista:

 • Lapsi muuttaa elatusvelvollisen vanhemman luo. Tällöin oikeus elatustukeen päättyy.
 • Elatusavun määrä muuttuu. Jos elatusavun määrää on muutettu uudella elatussopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä, toimita uusi asiakirja Kelaan elatustuen tarkistamista varten.
 • Lapsi muuttaa ulkomaille. Tällöin oikeus elatustukeen saattaa päättyä.
 • Lapsella on yli 6 kuukauden ajan omia ansio- tai pääomatuloja vähintään 884,40 e/kk. Jos hän asuu itsenäisesti, lapsen omien tulojen tuloraja on 1 263,43 e/kk. Tuloihin ei lasketa Kelalta saatuja tukia. Kun nämä tulorajat ylittyvät, oikeus elatustukeen päättyy.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa, jos muutat yhteen puolison kanssa, joka ei ole lapsen elatusvelvollinen vanhempi. Uusi puoliso ei vaikuta elatustuen maksamiseen.

Tietoa elatusvelvolliselle

Olet elatusvelvollinen vanhempi, kun olet elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen maksamaan lapsesta elatusapua.

Jos et ole maksanut elatusapua ja lähivanhempi hakee sen perusteella elatustukea, ilmoitamme sinulle elatustukihakemuksen vireille tulosta.

Voit kertoa Kelalle oman näkemyksesi

 • siitä, miksi elatusapu on jäänyt maksamatta
 • elatusapuvelan määrästä
 • muista seikoista, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Jos olinpaikkaasi ei tiedetä, elatustuki voidaan poikkeuksellisesti myöntää myös sinua kuulematta.

Kun lähivanhemman hakemus elatustuesta on ratkaistu, lähetämme sinulle elatustukipäätöksen. Jos elatustuki myönnetään, maksamme lähivanhemmalle elatustukea ja perimme sinulta maksamatta jääneet elatusavut. Perimme kaikki maksamatta jääneet elatusavut viivästyskorkoineen sekä jatkossa kuukausittain erääntyvät elatusavut. Näitä perittäviä elatusapuja kutsutaan elatusapuvelaksi.

Elatustukipäätöksessä kerrotaan elatusavun määrä ja mitkä suoritukset on hyväksytty elatusapusuorituksiksi. Tiedot kerrotaan, koska ne vaikuttavat siihen, milloin Kela alkaa maksaa elatustukea.

Voit hakea muutosta elatustukipäätökseen. Elatusavun tai elatusapuvelan määrästä ei kuitenkaan voi valittaa, koska Kela ei päätä elatusavun määrästä. Elatusavun määrästä sovitaan vain lastenvalvojalla tai nostamalla kanteen käräjäoikeudessa. Lisätietoja elatusavusta saat oman hyvinvointialueesi lastenvalvojalta.

Jos et pysty maksamaan elatusapua, voit hakea Kelasta maksuvapautusta. Elatusapuvelan perintää ei keskeytetä, vaikka hakisit muutosta elatustukipäätökseen tai elatusavun maksuvapautusta koskevaan päätökseen. Lue lisää elatusapuvelan perinnästä ja maksuvapautuksen hakemisesta.

Jäikö jotain epäselväksi?

Kysy chattirobotilta tai soita Kelan asiakaspalveluun.

020 692 206
020 692 206

Mitä muuta elämääsi kuuluu?

Sivu päivitetty 27.6.2024