Usein kysyttyä elatustuesta | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Yhteistyökumppaneiden usein kysytyt kysymykset elatustuesta

Tältä sivulta löydät vastauksia elatustukiasioihin, jotka askarruttavat eniten Kelan yhteistyökumppaneita.

Tutustu myös

Kelan tarvitsemat tiedot on lueteltu Elatussopimus-sivulla.

Jos elatussopimus on selkeä ja yksiselitteinen, Kela voi ratkaista elatustukihakemuksen ilman lisäselvityspyyntöjä ja asiakas saa päätöksen nopeammin.

Kela ei ota kantaa elatusavun määrään.

Jos asiakas hakee elatustukea elatusavun laiminlyönnin perusteella, hänen täytyy toimittaa alkuperäinen elatussopimus Kelaan. Kela voi periä maksamatonta elatusapua elatusvelvolliselta vain alkuperäisellä sopimuksella.

Muissa tilanteissa riittää kopio elatussopimuksesta.

Ei voi. Kun lapselle on vahvistettu isä ja vanhemmat aikovat sopia elatusavusta, elatustuen myöntäminen perustuu lastenvalvojan vahvistamaan elatussopimukseen.

Kela voi myöntää elatustuen takautuvasti 3 kuukauden ajalta. Jos elatussopimuksen laatiminen viivästyy yli 3 kuukautta syistä, joihin hakija ei voi vaikuttaa, Kela voi myöntää elatustukea takautuvasti pidemmältäkin ajalta. Silloin hakijan täytyy kirjoittaa hakemuksen lisätietoihin selvitys myöhästymisen syystä.

Kyllä tekee, jos asiakas saa elatustukea. Asiakkaan ei tarvitse pyytää indeksitarkistusta erikseen.

Ne vanhemmat, jotka hoitavat elatusavun maksamisen keskenään, huolehtivat itse indeksitarkistuksista. Tiedot löytyvät yleensä hyvinvointialueiden verkkosivuilta.

Kela maksaa hyvinvointialueelle ne elatusapuerät, joiden maksupäivä osuu hyvinvointialueen tekemän maksuvaatimuksen ajalle. Se, miltä ajalta elatusapuvelka on kertynyt, ei vaikuta asiaan. Hyvinvointialue voi tehdä maksuvaatimuksen sille ajalle, kun lapsi on hyvinvointialueen maksamassa ympärivuorokautisessa hoidossa.

Kyllä, aiempi sopimus astuu uudelleen voimaan.

Kela toivoo, että vanhemmat ja lastenvalvoja kirjaavat määräaikaiseen sopimukseen selkeästi, mitä määräajan jälkeen tapahtuu. Kun sopimus on yksiselitteinen, Kela ei joudu pyytämään lisäselvityksiä eikä elatustuen maksaminen viivästy.

Elatusvelvollinen voi neuvotella Kelan kanssa maksusuunnitelmasta tai hakea tilapäistä maksuvapautusta. Kummassakin tapauksessa hänen täytyy ottaa yhteyttä Kelan perintäkeskukseen. Lisätietoja elatusapuvelasta ja maksuvapautuksesta on sivulla Tietoa elatusvelvolliselle (Henkilöasiakkaat-osio).

Ei. Kela voi myöntää elatustuen pelkän hakemuksen perusteella, jos lapsella ei ole vahvistettua isää tai lapsi on adoptoitu yksin.
Ei voi. Kela ei osallistu elatussopimuksen tekemiseen. Jos elatusvelvollista ei tavoiteta, lähivanhempi voi nostaa kanteen tuomioistuimessa.
Sivu päivitetty 14.4.2023

Mitä mieltä olet sivusta?