Muutos III -hanke | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Muutos III -hanke

Muutos III -hanke tutkii Kelan kuntoutuksessa tapahtuneita muutoksia ja uudistuksia. Hanke toteutetaan vuosina 2021–2024.

Tutkimuskokonaisuudet

Muutos III -hankkeessa on useita tutkimuskokonaisuuksia.

Hankkeen tutkimukset ovat luonteeltaan moninäkökulmaisia ja monimenetelmällisiä implementaatio- eli toimeenpanotutkimuksia. Niissä selvitetään, miten kuntoutusprosessi toteutuu ja toimii asiakkaiden, palveluntuottajien ja kuntoutuksen yhteistyötahojen näkökulmasta.

Muutos III -hankkeessa tutkitaan LAKU-perhekuntoutusta (Henkilöasiakkaat-osio), KIILA-kuntoutusta (Henkilöasiakkaat-osio) ja Taito-kuntoutusta (Henkilöasiakkaat-osio).

Etäkuntoutuksen toimivuus -tutkimuksessa tutkitaan Kelan uusia etäkuntoutusta ja kasvokkaista kuntoutusta yhdistäviä sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja:

Muutos III -hanke tuottaa tietoa siitä, miten kuntoutuspalvelut toteutuvat ja miten eri toimijat kokevat palvelun hyödyt ja vaikutukset. Hankkeessa tutkitaan uusia, viime vuosina kehitettyjä kuntoutuksen palvelumuotoja ja kuntoutuspalveluita, joiden sisällössä tai rakenteessa on tapahtunut muutos. Erityisesti tuotetaan tietoa siitä, kuinka uudenlaiset kuntoutuspalvelut toimivat vakiintuneina kuntoutuspalveluina.

Hanke tuottaa soveltamiskelpoista tietoa siitä, mikä on kuntoutuspalvelujen nykytilanne ja miten niitä pitäisi kehittää. Sen tuottamaa tietoa voidaan soveltaa Kelan kuntoutuksen järjestämisessä ja kehittämisessä. Näin vahvistetaan myös näyttöön perustuvaa kuntoutustoimintaa.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Maarit Karhula
Tutkija Hennariikka Heinijoki
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Sivu päivitetty 17.1.2024