Muutos III -hanke

Muutos III -hanke tutkii Kelan kuntoutuksessa tapahtuneita muutoksia ja uudistuksia. Hanke toteutetaan vuosina 2021–2024.

Tutkimuskokonaisuudet

Muutos III -hankkeessa on useita tutkimuskokonaisuuksia, jotka käynnistyvät vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2021 ovat käynnistyneet LAKU-perhekuntoutuksen (Henkilöasiakkaat-osio) ja KIILA-kuntoutuksen (Henkilöasiakkaat-osio) tutkimukset.

  1. LAKU-perhekuntoutuksen tutkimus (lapinamk.fi)
  2. KIILA-kuntoutuksen tutkimus (Kuntoutussäätiö, poutapilvi.fi)

Hankkeen tutkimukset ovat luonteeltaan moninäkökulmaisia ja monimenetelmällisiä implementaatio- eli toimeenpanotutkimuksia. Niissä selvitetään kuntoutuspalvelun prosessin toimivuutta ja toteutusta eri toimijoiden kuten asiakkaiden, palveluntuottajien ja kuntoutuksen yhteistyötahojen näkökulmista.

Muutos III -hanke tuottaa tietoa kuntoutuspalveluiden toteutumisesta sekä eri toimijoiden kokemista hyödyistä ja vaikutuksista. Hankkeessa tutkitaan uusia, kehitettyjä kuntoutuksen palvelumuotoja ja kuntoutuspalveluita, joiden sisällössä tai rakenteessa on tapahtunut muutos. Erityisesti tuotetaan tietoa siitä, kuinka kehitetyt kuntoutuspalvelut toimivat vakiintuneena kuntoutuspalveluna.

Hanke tuottaa soveltamiskelpoista tietoa kuntoutuspalvelujen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Tieto soveltuu erityisesti Kelan kuntoutuksen kehittämiseen ja järjestämiseen. Tutkimustiedolla tuetaan Kelan kuntoutusten järjestämistä ja vahvistetaan näyttöön perustuvaa kuntoutustoimintaa.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Maarit Karhula
Tutkija Ismo Ukkola
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi