Yhteystiedot kuntoutuksen palveluntuottajille

Kela neuvoo kaikkia yhteistyökumppaneita puhelimitse, suojatulla sähköpostilla tai chatilla.

Kuntoutuksen yhteystiedot

 • Kelan kuntoutuksen palvelukuvauksiin ja niiden tulkintaan liittyvät asiat: kuntoutus_palvelukuvaukset@kela.fi
 • Kuntoutuksen hyödyt ja tuloksellisuuden raportointi: tulos@kela.fi
 • Kuntoutuksen kehittämishankkeet, esimerkiksi hankehaku, tutkimusluvat ja kehittämishankkeet ja -projektit: kuntoutushanke@kela.fi

Kuntoutuspsykoterapia

Psykoterapeuttien hakuprosessiin, pätevöitymiseen, toimintaan ja osoitemuutoksiin liittyvät kysymykset ja ilmoitukset: kuntoutuspsykoterapeuttien_patevyydet@kela.fi.

Muissa kuntoutuspsykoterapiaan liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä viranomaislinjaan.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat

Lähetä terapioiden sopimukset, muutoslomakkeet, osoitteenmuutokset, yhteydenottopyynnöt ja vapaamuotoiset ilmoitukset sähköpostitse siihen Kelan vakuutuspiiriin, jonka kanssa olet tehnyt sopimuksen.

 • Eteläinen vakuutuspiiri: etelainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Keskinen vakuutuspiiri: keskinenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Läntinen vakuutuspiiri: lantinenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Itäinen vakuutuspiiri: itainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Pohjoinen vakuutuspiiri: pohjoinenvp.terapiasopimukset@kela.fi

Muut kuntoutuspalvelut

 • Kuntoutuspalvelujen toimeenpano, esimerkiksi kurssien peruminen tai jaksojen siirtäminen, muutokset kurssien määrässä ja kohderyhmässä: Kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.
 • Kuntoutuspalvelujen sopimuskauden aikaiset muutokset. Esimerkiksi palveluntuottajan rakenteelliset muutokset, tilojen muutokset ja laskuttajan muutokset ja vakavat tapaturmat: kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi

Tietojärjestelmät

 • Kuntoutusjärjestelmän ekstranettiin, palveluntuottajahakuun ja tunnistautumiseen liittyvät tekniset kysymykset: kuntoutus_jarjestelmat@kela.fi
 • Tekninen tuki: tekninentuki@kela.fi, puhelinnumero ma–pe 7–17: 020 634 7787

Tulkkaus kuntoutuksessa

 • Tulkin tilaaminen ja tulkkauksen toteuttaminen: vatu.kuntoutus@kela.fi
 • Tulkkauksen kohdentaminen ja asiakaspalautteet: kuntoutus_tulkkaus@kela.fi
 • Sopimuskauden aikaiset muutokset tulkkauksessa: tulkkaussopimuksenhallinta@kela.fi

Lue lisää