Apteekin asiakkaalle antamat selvitykset lääkeostoista | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Asiakkaalle annettavat selvitykset

Asiakkaalle annetaan ostosta kassakuitti. Jos asiakkaalle ei voida antaa suorakorvausta apteekissa, hänelle annetaan lisäksi laskelma korvauksen hakemista varten.

Asiakas on saanut suorakorvauksen

Asiakkaalle annetaan suorakorvatusta käteisostosta kassakuitti tai merkitään osto miinuskirjaan. Asiakkaan maksettavaksi jäävät korvattujen lääkkeiden ja lääkärinpalkkion omavastuut eritellään kuitissa muista ostoista.

Jos asiakas haluaa tarkan selvityksen ostostaan, voit tulostaa hänelle laskelman lääkeostoista (SV 27 ATK).

Tiliostoissa asiakkaalle annettavaan laskuun tai tilisiirtolomakkeeseen merkitään seuraavat asiat:

  • lääkkeen toimituspäivä
  • maksunsaaja
  • omavastuu eriteltynä muista ostoista.

Jos asiakas on saanut apteekissa korvauksen lääkeostosta, josta hän ilmoittaa hakevansa myöhemmin korvausta jonkin muun lain perusteella, merkitse hänelle annettavaan selvitykseen annetun korvauksen määrä. Vakuutusyhtiö maksaa vastaavan summan sairausvakuutusrahastoon.

Jos asiakas on tyytymätön apteekista saamaansa korvaukseen, hän voi pyytää muutoksenhakua varten tarvittavan kirjallisen päätöksen Kelasta tai työpaikkakassasta kuuden kuukauden kuluessa valmisteen ostamisesta. Kela ja työpaikkakassat antavat tarvittaessa lisäohjeita muutoksenhausta.

Asiakkaaseen kohdistuvat oikaisut

Jos apteekki on perinyt korvattavasta valmisteesta asiakkaalta liian korkean hinnan, Kela vähentää apteekilta liikaa tilitetyn sairausvakuutuskorvauksen. Tällöin apteekin on hyvitettävä asiakkaalle liikaa peritty omavastuu. Jos asiakkaan saama sairausvakuutuskorvaus on ollut liian pieni, Kela maksaa lisäsuorituksen asiakkaalle.

Korvauksen maksaminen jälkikäteen Kelasta

Jos et ole voinut antaa korvausta apteekissa, asiakas voi hakea korvausta Kelasta 6 kuukauden kuluessa lääkeostosta. Asiakas hakee korvausta lääkeostosta antamasi selvityksen perusteella. Tarkemmat tiedot lääkeostoa koskevista selvityksistä löydät alla olevasta taulukosta.

Asiakas voi hakea korvausta Kelasta, vaikka kassakuitti olisi kadonnut, jos korvauksen ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot käyvät ilmi asiakkaan antamasta selvityksestä tai hakemuslomakkeesta.

Asiakkaalle annettavat selvitykset lääkeostoista

ReseptiAsiakas saanut suorakorvauksenAsiakas ei saanut suorakorvausta
Sähköinen reseptiKassakuitti

Laskelma (SV 27 ATK)*, **,***

Kassakuitti

Asiakkaalle voidaan myös antaa/ohjeistaa:

Kelan korvaushakemuslomake SV 178
EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitettu sähköinen reseptiKassakuitti

Laskelma (SV 27 ATK)*, **,***

Tuloste reseptin pdf-versiosta

Kassakuitti

Asiakkaalle voidaan myös antaa/ohjeistaa:

Kelan korvaushakemuslomake SV 178
EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitettu reseptiKassakuitti

Laskelma (SV 27 ATK)*, **,***

Kopio reseptistä

Kassakuitti

Asiakkaalle voidaan myös antaa/ohjeistaa:

Kelan korvaushakemuslomake SV 178

* Laskelmaan leimataan lääkkeen toimituspäivä.
** Laskelmaan merkitään valmisteen edellinen toimitettu määrä ja edellinen toimituspäivä riippumatta siitä, onko valmiste toimitettu edellisellä kerralla korvattuna vai ei-korvattuna.
*** Laskelma on asiakkaalle maksuton.

Sivu päivitetty 7.5.2021