Kelan apteekeilta perimät virhemaksut | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Virheistä perittävät maksut

Tietyissä virhetilanteissa Kela voi esittää virhemaksun perimistä apteekilta. Jos tiettyjä virheitä esiintyy apteekin tilityksissä toistuvasti, Kela voi esittää seuraamusmaksun perimistä.

Virhemaksu

Virhemaksumenettelyssä ei esitetä ostojen korvaustietojen korjaamista, vaan apteekilta esitetään perittäväksi virhemaksu. Virhemaksun periminen ei muuta oston korvaustietoja eikä asiakkaan maksaman omavastuun määrää. Kela kuitenkin ratkaisee erikseen, onko asiakkaalla oikeus korvaukseen.

Virhemaksu on 50 €. Apteekki ei saa siirtää virhemaksua asiakkaan maksettavaksi.

Virhemaksun perimistä esitetään seuraavissa tapauksissa:

 • Lääke, kliininen ravintovalmiste tai perusvoide on toimitettu ennen kuin edellisellä kerralla toimitettua erää vastaava hoitoaika on kulunut lähes kokonaan.
 • Valmistetta on toimitettu
  • yli 3 kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä tai
  • kalliissa lääkkeissä yli 1 kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä, eikä potilaalla ole Kelan myöntämää poikkeuslupaa kalliin lääkkeen toimittamiseksi yli 1 kuukauden hoitoaikaa vastaavana eränä.

Seuraamusmaksu

Kela voi esittää apteekilta perittäväksi erityisen seuraamusmaksun.

Seuraamusmaksua voidaan esittää, jos apteekki

 • toistuvasti toimittaa lääkkeitä ennenaikaisesti
 • toistuvasti toimittaa yli 3 kuukauden (kalliit lääkkeet: yli 1 kuukauden) hoitoaikaa vastaavina määrinä
 • siirtää virhemaksun asiakkaan maksettavaksi.

Apteekilla on mahdollisuus antaa asiaan kirjallinen vastine määräaikaan mennessä (vähintään 2 viikkoa).

Seuraamusmaksun perimisestä ja suuruudesta päätetään aina Kelan Etuuspalvelujen lakiyksikön ja apteekin edustajien välisessä neuvottelussa. Seuraamusmaksuasia käsitellään Apteekkien sairausvakuutusohjeiden Liitteen I (pdf) kohdan ”Erimielisyysasian ja seuraamusmaksun ratkaiseminen” mukaisesti.

Apteekki maksaa perittävän seuraamusmaksun Kelalle erillisenä suorituksena Kelan ilmoittamaan ajankohtaan mennessä.

Sopimussakko

Kelalla on oikeus saada apteekilta tai sivuapteekilta sopimussakkoa seuraavissa tilanteissa:

 • Apteekki tai sivuapteekki rikkoo tai laiminlyö suorakorvausmenettelyyn liittyvien sopimusten ehtoja tai niiden nojalla annettuja ohjeita toistuvasti eikä korjaa menettelyään Kelan määräämässä kohtuullisessa ajassa.
 • Apteekki tai sivuapteekki rikkoo tai laiminlyö suorakorvausmenettelyyn liittyvien sopimusten ehtoja tai niiden nojalla annettuja ohjeita vakavasti.

Kela huomauttaa apteekkia tai sivuapteekkia kirjallisesti rikkomuksesta tai laiminlyönnistä ennen sopimussakon määräämistä. Sopimussakon määrä määritellään suorakorvaussopimuksessa.

Sivu päivitetty 7.5.2021

Mitä mieltä olet sivusta?