Hammaslääkärinpalkkiot | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Hammaslääkärin palkkiot

Tämä osio on tarkoitettu suunterveydenhuollon ammattilaisille, ja siinä kerrotaan hammaslääkärin tekemien toimenpiteiden ja suun tutkimuksen korvaamisesta. Jos toimenpiteen tekee suuhygienisti, siitä maksetaan korvaus suuhygienistinpalkkiotaksan mukaan.

Hammaslääkärinpalkkiotaksa, toimenpidekoodit, soveltamisohjeet ja korvaustaksat

Sivulla olevissa pdf-tiedostoissa on vuodelle 2024 ja 2023 vahvistetut hammaslääkärinpalkkiotaksa, toimenpidekoodit, soveltamisohjeet ja korvaustaksat.

Erikoishammaslääkärikorotus

Korvaustaksan mukaisia euromääriä korotetaan 30 %, kun erikoishammaslääkärin oikeudet saanut hammaslääkäri tekee tutkimuksen tai antaa hoitoa, joka kuuluu hänen omaan erikoisalaansa ja jolla hänellä on potilaasta kliininen hoitovastuu.

Seuraavat erikoisalat oikeuttavat korotukseen:

  • suu- ja leukakirurgia
  • hampaiston oikomishoito
  • kliininen hammashoito, jonka painotusala on
  • protetiikka ja purentafysiologia
  • kariologia ja endodontia
  • lasten hammashoito
  • parodontologia.

Korotuksen voi saada myös silloin, jos hammaslääkärillä on kyseisen erikoisalan aiempi tutkintonimike.

Hammaslääketieteellisen diagnostiikan painotusalueista suuradiologia ja suupatologia voivat poikkeustilanteissa oikeuttaa suun tutkimustoimenpiteen taksan korotukseen.

Kelan näkökulmasta lähtökohtana on, että erikoishammaslääkäri tietää, milloin hänen tekemänsä toimenpide kuuluu hänen omaan erikoisalaansa.

Rintamaveteraanit ja miinanraivaajat

Kela maksaa vain rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille sairaanhoitokorvauksen hammasproteettisista toimenpiteistä ja hammasteknisistä kustannuksista.

Kela voi korvata hammaslääkärin tekemän suun tutkimuksen kustannuksia rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille useamman kerran kalenterivuoden aikana.

Korvaus protetiikasta, suun tutkimuksista ja suun terveyttä edistävistä toimenpiteistä maksetaan rintamaveteraanien protetiikalle määriteltyjen toimenpidetaksojen mukaan. Muu hammashoito korvataan hammaslääkärinpalkkiotaksan ja suuhygienistinpalkkiotaksan mukaan.

Mitä mieltä olet sivusta?