Rintamaveteraanien ja miinanraivaajien hammashoito | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Rintamaveteraanien hammashoito

Sivulla olevissa pdf-tiedostoissa on vuodelle 2024 ja 2023 vahvistetut rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa, toimenpidekoodit, soveltamisohjeet ja korvaustaksat.

Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksaan sisältyvät:

 • suun ja hampaiston tutkimukset (SA)
 • vastaanotolla suoritettavat testit ja näytteenotot (SB)
 • suun terveyden edistäminen (SC)
 • hammaslääkärin suorittama protetiikka (SP)
 • erikoishammasteknikon toimenpiteet (8P)
 • teknisen työn toimenpiteet (7P).

Muu hammashoito korvataan hammaslääkärinpalkkiotaksan tai suuhygienistinpalkkiotaksan mukaan.

Todistukset, jotka oikeuttavat korvauksiin veteraanin hammashoidosta

Veteraanin hammashoidon korvauksiin oikeuttavat todistukset ovat:

 • rintamasotilastunnus
 • rintamapalvelutunnus
 • rintamatunnus
 • veteraanitunnus
 • todistus miinanraivauksesta.

Korvausta ei makseta henkilölle, jolla on ulkomaalaisen rintamasotilastunnus.

Rintamaveteraanien hammasprotetiikka

Hammasprotetiikan toimenpiteitä korvataan vain rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille.

Kela voi maksaa korvausta myös kokoproteesihoidosta, jonka erikoishammasteknikko antaa rintamaveteraanille tai miinanraivaajalle. Korvauksen saaminen edellyttää, että hammaslääkäri on tutkinut asiakkaan suun ja antanut tutkimuksen perusteella määräyksen kokoproteesihoitoon. Määräyksen voi antaa myös julkisessa terveydenhuollossa työskentelevä hammaslääkäri. Lääkäri voi antaa määräyksen, jos hoidontarve on välitön eikä hammaslääkärin tutkimusta voida toteuttaa. Esimerkki tällaisesta tilanteesta on vuodepotilas, jonka kokoproteesi on mennyt rikki.

Proteettiseen työhön kuuluvista kliinisen ja teknisen työn kustannuksista haetaan korvausta erillisillä koodeilla.

Kliinisen työn tekevä hammaslääkäri tai erikoishammasteknikko merkitsee korvaamista varten selvityslomakkeeseen

 • proteesin kliinisen ja teknisen työn toimenpiteet
 • toimenpiteiden koodit
 • perityt toimenpidekohtaiset palkkiot.

Korvaushakemukseen pitää liittää hammaslaboratorion tekemä työkuvaus.

Toimenpiteisiin sisältyvät proteesien suunnittelu ja työohjeiden antaminen hammaslaboratoriolle sekä proteesin käytön ja omahoidon opetus. Kela ei maksa niistä erillistä korvausta.

Jos proteesia korjataan tai uusi proteesi valmistetaan tavanomaista lyhyemmän ajanjakson kuluessa, hoidon tarve pitää perustella korvaushakemuksessa.

Sotilasvamma

Valtiokonttori maksaa hammashoidon, jota tarvitaan sotilasvamman takia. Valtiokonttori antaa sotainvalidille maksusitoumuksen korvaamiinsa hoitotoimenpiteisiin ja korvausta haetaan Valtiokonttorilta.  Lue lisää sotainvalidien palveluista (valtiokonttori.fi).

Kelasta voi hakea sairaanhoitokorvausta muusta mahdollisesta hammashoidosta, joka ei kuulu Valtiokonttorin maksusitoumukseen.

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.12.2023