Suuhygienistinpalkkiotaksa | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Suuhygienistinpalkkiotaksa

Kela voi maksaa sairaanhoitokorvausta suuhygienistin antamasta hoidosta, jos hoidon on määrännyt yksityinen hammaslääkäri. Hammaslääkärin määräyksen pitää perustua hänen itse tekemäänsä tutkimukseen ja hoitosuunnitelmaan. Hammaslääkäri antaa määräyksen lomakkeella tutkimus- ja hoitomääräys suuhygienistin antamaan hoitoon (SV 3SHM).

Korvaus maksetaan suuhygienistinpalkkiotaksan mukaan. Jos toimenpiteen tai tutkimuksen tekee hammaslääkäri, korvaus maksetaan hammaslääkärinpalkkiotaksan mukaan.

Kela maksaa korvauksen vain suuhygienistin itsenäisestä työstä. Korvausta ei makseta esimerkiksi siitä, että suuhygienisti avustaa hammaslääkäriä toimenpiteissä.

Suuhygienistinpalkkiotaksa, toimenpidekoodit, soveltamisohjeet ja korvaustaksat

Alla olevissa tiedostoissa on vuodelle 2024 ja 2023 vahvistetut suuhygienistinpalkkiotaksa, toimenpidekoodit, soveltamisohjeet ja korvaustaksat.

Korvattavien käyntien määrä

Jos suuhygienisti antaa saman määräyksen perusteella hoitoa useita kertoja, Kela korvaa enintään 15 tutkimus- ja hoitokertaa määräystä kohden. Tutkimus ja hoito täytyy antaa 2 vuoden kuluessa määräyksen antamisesta. Määräystä pitää säilyttää 3 vuotta.

Kun hammaslääkäri määrää tutkimus- ja hoitokertoja, hänen täytyy ottaa huomioon potilaan hoidon tarve. Tutkimus- ja hoitokerralla tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, jotka sama hoidon antaja tekee yhden kalenterivuorokauden aikana.

Asiakkaan mahdollisuus valita hoitopaikkansa

Kun hammaslääkäri määrää asiakkaalle suuhygienistin antamaa hoitoa, pitää määräyksen olla asianmukaisesti päivätty ja tutkineen hammaslääkärin allekirjoittama ennen hoidon aloittamista.

Jos asiakas haluaa, hänelle pitää antaa tutkimus- ja hoitomääräys kirjallisena sellaisista tutkimuksista ja hoidoista, joiden kustannuksista voi hakea sairausvakuutuslain mukaista korvausta. Asiakkaalla pitää olla mahdollisuus valita haluamansa hoitopaikka.

Korvauksen hakeminen

Korvauksen hakemista varten suuhygienistin hoitoselvitykseen (lomake SV 3SHS) pitää liittää hammaslääkärin antama alkuperäinen tutkimus- ja hoitomääräys.

Jos korvausta haetaan vain osasta määrättyjä käyntejä, alkuperäinen tutkimus- ja hoitomääräys liitetään ensimmäiseen Kelalle toimitettavaan selvitykseen.

Sivu päivitetty 22.12.2023

Mitä mieltä olet sivusta?