Sairaanhoitokorvaus lääkärin antamasta psykoterapiasta | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Sairaanhoitokorvaus lääkärin antamasta psykoterapiasta

Jos asiakkaalla on päätös kuntoutuspsykoterapiasta

Huomaa, että Kela korvaa psykoterapiaa myös kuntoutuspsykoterapiana. Kela voi myöntää sairaanhoitokorvausta psykoterapiasta vain, jos se on lääkärin antamaa. Lääkäri ei saa antaa asiakkaalle sairausvakuutuksen hoitoselvitystä niistä kerroista, joista asiakas hakee korvausta kuntoutuspsykoterapiasta.

Lue lisää kuntoutuspsykoterapiasta (Henkilöasiakkaat-osio).

Kela voi myöntää sairaanhoitokorvausta psykoterapiasta vain, jos terapian on antanut sellainen lääkäri tai psykiatrian erikoislääkäri, joka on Valviran hyväksymä psykoterapeutti. Lääkärin tai erikoislääkärin antama psykoterapia korvataan toimenpidetaksan mukaan. Kela myöntää suorakorvauksen seuraavista toimenpiteistä:

 • yksilöpsykoterapia, muu lääkäri (0541)
 • yksilöpsykoterapia, psykiatri (0541P)
 • perhe- tai paripsykoterapia, muu lääkäri; hoitoselvitys tehdään vain yhdelle perheenjäsenelle (0543L)
 • perhe- tai paripsykoterapia, psykiatri; hoitoselvitys tehdään vain yhdelle perheenjäsenelle (054PS)
 • ryhmäpsykoterapia, muu lääkäri; enintään 8 henkilöä (0544)
 • ryhmäpsykoterapia, psykiatri; enintään 8 henkilöä (0545P).

Lääkärin antaman etäpsykoterapian korvaaminen

Etäpsykoterapialla tarkoitetaan videoyhteyden kautta annettua psykoterapiaa.

Kela voi myöntää sairaanhoitokorvausta etäpsykoterapiasta vain, jos asiakas on käynyt ennen etäpsykoterapiaa vähintään kahdella lähitapaamisena toteutetulla psykoterapiakäynnillä.

Kela voi myöntää suorakorvauksen seuraavista toimenpiteistä:

 • etäyksilöpsykoterapia, muu lääkäri (E541)
 • etäyksilöpsykoterapia, psykiatri (E541P)
 • etäperhe- tai paripsykoterapia, muu lääkäri; hoitoselvitys tehdään vain yhdelle perheenjäsenelle (E543L)
 • etäperhe- tai paripsykoterapia, psykiatri; hoitoselvitys tehdään vain yhdelle perheenjäsenelle (E54PS)
 • etäryhmäpsykoterapia, muu lääkäri; enintään 8 henkilöä (E544)
 • etäryhmäpsykoterapia, psykiatri; enintään 8 henkilöä (E545P). 

Pitkäaikainen ja tiivis psykoterapia

Kela voi myöntää suorakorvauksen ilman erillistä lausuntoa pitkäaikaisesta ja tiiviistä psykoterapiasta 400 hoitokertaan saakka. Tiiviillä psykoterapialla tarkoitetaan terapiaa, jossa on yli 50 hoitokertaa vuodessa.

Jos pitkäaikaista psykoterapiaa saava asiakas opiskelee psykoterapeutiksi oman psykoterapiahoitonsa aikana, hoitavan lääkärin pitää kirjoittaa B-lausunto tai muu vastaava todistus jo psykoterapiahoidon alkuvaiheessa.

Kirjoita lääkärinlausuntoon seuraavat asiat:

 • sairauden diagnoosi (ICD-10-koodeineen)
 • sairauden esitiedot
 • yksityiskohtainen kuvaus oireista
 • hoidon laatu
 • hoidon arvioitu kestoaika
 • hoitokertojen tiheys
 • ennuste hoidon vaikutuksista 
 • asiakkaan mahdolliset lääkitykset ja tiedot hänen työkyvyttömyysjaksoistaan.

Jos suosituksen hakija on psykoterapeuttikoulutuksessa, mainitse lausunnossa myös se.

Tarkista korvauksen määrä ja toimenpidekoodi taksaluettelosta

Sairaanhoitokorvausten taksaluetteloon on listattu korvaustaksat ja niiden toimenpidekoodit.

Korvaustaksa tarkoittaa Kelan maksaman sairaanhoitokorvauksen määrää. Korvaus voi olla enintään korvaustaksan suuruinen. Jos peritty palkkio on pienempi kuin taksaluettelossa ilmoitettu korvaustaksa, Kela maksaa korvausta perityn palkkion verran.

Tutustu taksaluetteloihin.

Sivu päivitetty 31.12.2023

Mitä mieltä olet sivusta?