Sairaanhoitokorvaus lääkärin antamasta psykoterapiasta

Tällä sivulla on tietoa terveydenhuollon ammattilaisille lääkärin antaman psykoterapian korvaamisesta.

Jos asiakkaalla on päätös kuntoutuspsykoterapiasta

Huomaa, että Kela korvaa psykoterapiaa myös kuntoutuspsykoterapiana. Kela voi myöntää sairaanhoitokorvausta psykoterapiasta vain, jos se on lääkärin antamaa. Lääkäri ei saa antaa asiakkaalle sairausvakuutuksen hoitoselvitystä niistä kerroista, joista asiakas hakee korvausta kuntoutuspsykoterapiasta.

Lue lisää kuntoutuspsykoterapiasta (Henkilöasiakkaat-osio).

Kela voi myöntää sairaanhoitokorvausta psykoterapiasta vain, jos se on lääkärin antamaa. Lääkärin antama psykoterapia korvataan toimenpidetaksan mukaan. Kela myöntää suorakorvauksen seuraavista toimenpiteistä:

 • 0541 yksilöpsykoterapia
 • 0543A perhe- tai paripsykoterapia, enintään 60 minuuttia (hoitoselvitys tehdään vain yhdelle perheenjäsenelle)
 • 0543B perhe- tai paripsykoterapia, yli 60 minuuttia (hoitoselvitys tehdään vain yhdelle perheenjäsenelle)
 • 0544 ryhmäpsykoterapia.

Lääkärin antaman etäpsykoterapian korvaaminen

Etäpsykoterapia on videoyhteyden kautta annettua psykoterapiaa.

Kela voi myöntää sairaanhoitokorvausta etäpsykoterapiasta vain, jos asiakas on käynyt ennen etäpsykoterapiaa vähintään kahdella tavanomaisella psykoterapiavastaanotolla.

Kela voi myöntää suorakorvauksen seuraavista toimenpiteistä:

 • E541 etäyksilöpsykoterapia
 • E543A etäperhe- tai paripsykoterapia, enintään 60 minuuttia (hoitoselvitys tehdään vain yhdelle perheenjäsenelle)
 • E543B etäperhe- tai paripsykoterapia, yli 60 minuuttia (hoitoselvitys tehdään vain yhdelle perheenjäsenelle)
 • E544 etäryhmäpsykoterapia.

Pitkäaikainen ja tiivis psykoterapia

Kela voi myöntää suorakorvauksen ilman erillistä lausuntoa pitkäaikaisesta ja tiiviistä psykoterapiasta 400 hoitokertaan saakka. Tiiviillä psykoterapialla tarkoitetaan terapiaa, jossa on yli 50 hoitokertaa vuodessa.

Jos pitkäaikaista psykoterapiaa saava asiakas on psykoterapeuttikoulutuksessa oman psykoterapiahoitonsa aikana, hoitavan lääkärin pitää kirjoittaa B-lausunto tai muu vastaava todistus jo psykoterapiahoidon alkuvaiheessa.

Kirjoita lääkärinlausuntoon seuraavat asiat:

 • sairauden diagnoosi (ICD-10-koodeineen)
 • sairauden esitiedot
 • yksityiskohtainen kuvaus oireista
 • hoidon laatu
 • arvioitu hoidon kestoaika
 • hoitokertojen tiheys
 • hoitavan lääkärin arvio ennusteesta
 • mahdolliset lääkitykset ja tiedot työkyvyttömyysjaksoista
 • maininta, jos suosituksen hakija on psykoterapeuttikoulutuksessa.

Tarkista korvauksen määrä ja toimenpidekoodi taksaluettelosta

Sairaanhoitokorvausten taksaluettelossa on korvaustaksat ja toimenpidekoodit.

Korvaustaksa tarkoittaa Kelan maksaman sairaanhoitokorvauksen määrää. Korvaus on enintään korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin taksaluettelossa ilmoitettu korvaustaksa, Kela maksaa perityn palkkion määrän.

Tutustu taksaluetteloihin.