Sairaanhoitokorvaus lääkärin vastaanotosta ja lääkärinlausunnoista

Tällä sivulla on kerrottu terveydenhuollon ammattilaisille, millä perusteilla Kela myöntää sairaanhoitokorvauksia lääkärin vastaanotosta ja lääkärinlausunnoista.

Sairaanhoitokorvaus lääkärin vastaanotosta on aikaperusteinen. Kela maksaa sairaanhoitokorvausta lääkärin vastaanotosta enintään yhden tunnin ajalta päivässä.

Korvauksen perusteena on lääkärin vastaanottoon käyttämä aika. Aikaan sisältyvät vastaanoton yhteydessä suoritetut

  • pientoimenpiteet
  • hoito-ohjeiden anto
  • akupunktiohoito
  • reseptin kirjoittaminen.

Huomaa, että Kela maksaa samalta käyntipäivältä sairaanhoitokorvauksen vain joko vastaanottokäynnin, etäpalvelun tai toimenpiteen korvaustaksan mukaan.

Etäpalvelun korvaaminen

Kela voi korvata lääkärin etäyhteyden välityksellä antamaa hoitoa, kun palvelu on toteutettu esimerkiksi puhelimen tai tunnistetun chat- tai videoyhteyden kautta.

Etäpalvelun korvaaminen edellyttää tunnistettua potilaskontaktia ja asianmukaisia potilasasiakirjamerkintöjä.

Lääkäri arvioi, mitkä palvelut ja asiakasryhmät soveltuvat hoidettavaksi etäyhteyden kautta. Etäpalvelun korvaustaksaan sisältyy hoito-ohjeiden antaminen ja reseptin kirjoittaminen. Kela ei maksa korvausta pelkästä reseptin uusimisesta.

Saman lääkärin samana päivänä antamista hoidoista korvaus myönnetään vain yhdestä vastaanotosta tai etäpalvelusta.

Kotikäynnin korvaaminen

Kotikäynnin korvaustaksa on aikaperusteinen, ja siihen sisältyy myös matkaan käytetty aika. Kotikäynnillä annettua hoitoa korvataan enintään yhden tunnin ajalta.

Jos kotikäynti matkoineen kestää yli tunnin, Kela voi myöntää korvauksen lääkärin matka-ajasta asiakkaan luokse jokaiselta alkavalta 15 minuutilta taksan mukaan.

Hyväksyttävä matka-aika

Lääkärin käyttämässä matka-ajassa potilaan luokse huomioidaan enintään se aika, joka kuluu

  • yleislääkäriltä siitä pääterveyskeskuksesta, joka on lähimpänä potilasta
  • erikoislääkäriltä siitä yliopistollisesta sairaalasta, joka on potilasta lähimpänä.

Jos lääkärin tekemästä kotikäynnistä aiheutuu matkakustannuksia, lääkäri laskuttaa matkakustannukset asiakkaalta hoidon laskutuksen yhteydessä. Kun asiakas on maksanut kustannukset lääkärille, asiakas voi hakea korvausta Kelasta. Kustannuksista vähennetään omavastuu samoin kuin jos asiakas olisi itse tehnyt matkan.

Jos lääkäri tekee kotikäynnin omalla autolla, korvaus maksetaan Verohallinnon vuosittain vahvistaman verovapaan korvauksen suuruisena. Katso Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista (vero.fi).

Lääkärinlausuntojen ja lääkärintodistusten korvaaminen

Asiakkaalla on oikeus saada korvaus lääkärintodistuksen tai -lausunnon kustannuksista, kun se on kirjoitettu sairausvakuutuslain mukaista etuutta varten. Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi sairauspäiväraha tai erityiskorvattavat lääkkeet.

Tarkista korvauksen määrä ja toimenpidekoodi taksaluettelosta

Sairaanhoitokorvausten taksaluettelossa on korvaustaksat ja toimenpidekoodit.

Korvaustaksa tarkoittaa Kelan maksaman sairaanhoitokorvauksen määrää. Korvaus on enintään korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin taksaluettelossa ilmoitettu korvaustaksa, Kela maksaa perityn palkkion määrän.

Tutustu taksaluetteloihin.