Sairaanhoitokorvaus lääkärin vastaanotosta ja lausunnoista | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Sairaanhoitokorvaus lääkärin vastaanotosta ja lääkärinlausunnoista

Kela maksaa korvauksen yleis- ja erikoislääkärin vastaanotosta yleistaksan mukaisesti. Vastaanoton kesto ei yleisesti vaikuta korvauksen määrään. Poikkeuksen muodostaa psykiatrian erikoislääkärin antama hoito: sitä korvataan enintään yhden tunnin ajalta päivää kohden.

Seuraavat toimenpiteet sisältyvät vastaanottoon, kun ne tehdään sen yhteydessä: 

  • pientoimenpiteet
  • hoito-ohjeiden antaminen
  • akupunktiohoito
  • reseptin kirjoittaminen.

Huomaa, että Kela maksaa sairaanhoitokorvauksen samalta käyntipäivältä vain joko vastaanottokäynnin tai etäpalvelun korvaustaksan mukaisena.

Kun hoidon on antanut psykiatrian erikoislääkäri tai suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri, Kela maksaa samalta käyntipäivältä korvauksen vastaanottokäynnin, etäpalvelun tai toimenpiteen korvaustaksan mukaan.

Korvaus etäpalvelusta

Kela voi korvata lääkärin etäyhteyden välityksellä antamaa hoitoa, kun palvelu on toteutettu esimerkiksi puhelimitse tai tunnistetun chat- tai videoyhteyden kautta.

Etäpalvelun korvaaminen edellyttää, että potilaan henkilöllisyys on luotettavasti tunnistettu kontaktin aikana ja että potilasasiakirjamerkinnät on kirjoitettu asianmukaisesti.

Lääkäri arvioi, mitä palveluja hän voi antaa ja mitä asiakasryhmiä hoitaa etäyhteyden kautta. Hoito-ohjeiden antaminen ja reseptin kirjoittaminen sisältyvät etäpalvelun korvaustaksaan eikä niistä makseta erillistä korvausta. Kela ei maksa korvausta myöskään pelkästä reseptin uusimisesta.

Jos sama lääkäri antaa asiakkaalle useita hoitoja samana päivänä, sairaanhoitokorvaus myönnetään vain yhdestä vastaanotosta tai etäpalvelusta.

Korvaus lääkärinlausunnosta ja lääkärintodistuksesta

Asiakkaalla on oikeus saada korvaus lääkärintodistuksen tai -lausunnon kustannuksista, kun se on kirjoitettu sairausvakuutuslain mukaista etuutta varten. Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi sairauspäiväraha tai erityiskorvattavat lääkkeet.

Tarkista korvauksen määrä ja toimenpidekoodi taksaluettelosta

Sairaanhoitokorvausten taksaluetteloon on listattu korvaustaksat ja niiden toimenpidekoodit.

Korvaustaksa tarkoittaa Kelan maksaman sairaanhoitokorvauksen määrää. Korvaus voi olla enintään korvaustaksan suuruinen. Jos peritty palkkio on pienempi kuin taksaluettelossa ilmoitettu korvaustaksa, Kela maksaa korvausta perityn palkkion verran.

Tutustu taksaluetteloihin.