Sairaanhoitokorvaus lääkärin tekemistä toimenpiteistä | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Sairaanhoitokorvaus lääkärin tekemistä toimenpiteistä

Taksaluetteloon on listattu joitakin toimenpiteitä, joista Kela voi myöntää korvauksen vain, jos erikseen määritellyt lääketieteelliset edellytykset täyttyvät. Taksaluettelossa ei kuitenkaan selitetä tarkemmin näitä korvaamiseen liittyviä edellytyksiä. Jos toimenpiteestä ei voi saada suorakorvausta, taksaluettelossa kerrotaan siitä.

Suu- ja leukakirurgian erikoislääkärin toimenpiteet

Suu- ja leukakirurgin antama hoito korvataan, kun kyseessä hammassairauden hoito. Suu- ja leukakirurgin toimenpiteistä maksetaan korvaus toimenpidetaksan mukaisesti.

Luuntiheysmittaus

Luuntiheysmittauksista voidaan maksaa sairaanhoitokorvausta, jos molemmat seuraavista ehdoista toteutuvat:

  • osteoporoosin Käypä hoito -suosituksessa julkaistut tutkimusindikaatiot täyttyvät
  • luuntiheysmittaus perustuu arvioon ja tutkimuslähetteeseen, jotka on tehnyt joko psykiatrian erikoislääkäri, suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri, hammaslääkäri tai erikoishammaslääkäri.

Korvattavia luuntiheysmittauksia ovat

  • luun tiheysmittaus; natiiviröntgen, yksi kohde, radiologinen lausunto (NK6PA)
  • luun tiheysmittaus; natiiviröntgen, yksi kohde, lääkärin lausunto potilaskertomuksessa (NK6VA)
  • luun tiheysmittaus; laaja natiiviröntgen, kaksi kohdetta (korvataan vain psykiatrian erikoislääkärin määräämänä) (NK6QA).

Kela voi myöntää suorakorvauksen luuntiheysmittauksista. Seulontatyyppisiä tutkimuksia ei korvata.

Tarkista korvauksen määrä ja toimenpidekoodi taksaluettelosta

Sairaanhoitokorvausten taksaluetteloon on listattu korvaustaksat ja niiden toimenpidekoodit.

Korvaustaksa tarkoittaa Kelan maksaman sairaanhoitokorvauksen määrää. Korvaus voi olla enintään korvaustaksan suuruinen. Jos peritty palkkio on pienempi kuin taksaluettelossa ilmoitettu korvaustaksa, Kela maksaa korvausta perityn palkkion verran.

Tutustu taksaluetteloihin.

Etuusohjeet

Löydät lisää tietoa toimenpiteiden korvaamisesta Kelan etuusohjeista. Kelan etuusohjeet ovat ohjeita, joita Kelassa käytetään apuna etuuksien ratkaisutyössä. Tutustu etuusohjeisiin.

Lue lisää

Sivu päivitetty 31.12.2023

Mitä mieltä olet sivusta?