Sairaanhoitokorvaus fysioterapiasta

Tällä sivulla on tietoa terveydenhuollon ammattilaisille fysioterapian korvaamisesta.

Kela maksaa sairaanhoitokorvauksia fysioterapiasta, jos asiakkaalla on lääkärin määräys fysioterapiaan. Hammaslääkärin määräämän fysioterapian kustannuksia ei korvata.

Määräys voi olla yksityisestä tai julkisesta terveydenhuollosta. Määräys on voimassa vuoden. Kela voi korvata enintään 15 hoitokertaa saman määräyksen perusteella.

Fysioterapian pitää perustua laillistetun fysioterapeutin tekemään alkututkimukseen ja loppututkimukseen. Saman fysioterapeutin pitää olla vastuussa koko hoitosarjasta.

Fysioterapian taksa on aikaperusteinen. Yhdeltä hoitopäivältä korvataan enintään 60 minuuttia kestävä hoitokäynti. Aikaperusteinen taksa sisältää erillisillä laitteilla annetut hoidot ja fysikaaliset hoidot.

Kela voi maksaa palveluntuottajalle suorakorvauksen fysioterapiasta. Lue lisää suorakorvausmenettelystä.

Milloin Kela ei maksa korvausta fysioterapiasta

Kela ei maksa sairaanhoitokorvausta

  • ryhmässä annetusta liikuntahoidosta
  • altaassa annetun liike- ja liikuntahoidon lisämaksusta
  • erikseen veloitetusta laiteharjoittelusta
  • lämpöhoidosta, sähköhoidosta tai muusta fysikaalisesta hoidosta.

Etäyhteydellä annettava fysioterapia

Fysioterapeutti arvioi, voiko hoidon antaa videoyhteyden välityksellä. Kela korvaa hoidon etäyhteyteen käytetyn ajan perusteella.

Kela ei maksa sairaanhoitokorvausta hoidosta, jonka asiakas toteuttaa itsenäisesti, esimerkiksi tekemällä harjoituksia nettisovelluksessa olevien ohjeiden mukaisesti.

Kotikäyntien korvaaminen

Lääkäri arvioi, pitääkö hoito antaa asiakkaan luona. Jos fysioterapeutti tekee kotikäynnin asiakkaan luokse, taksaa voidaan korottaa enintään 50 %.

Lisäksi Kela voi maksaa sairaanhoitokorvausta fysioterapeutin matkaan käyttämästä ajasta.

Matka-aikana huomioidaan enintään se matka, joka olisi mennyt lähimmästä pääterveyskeskuksesta asiakkaan luo.

Jos fysioterapeutti tekee kotikäynnin omalla autolla, matkakorvaus maksetaan Verohallinnon vuosittain vahvistaman verovapaan korvauksen suuruisena. Katso Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista (vero.fi).

Matkakorvaukset eivät kuulu palveluntuottajan suorakorvaussopimukseen. Kotikäynnistä aiheutuneet matkakustannukset pitää laskuttaa asiakkaalta. Kun asiakas on maksanut matkakustannukset, hän voi hakea niistä korvausta Kelasta. Kustannuksista vähennetään omavastuu samoin kuin jos asiakas olisi itse tehnyt matkan. Lue lisää matkakorvauksista (Henkilöasiakkaat-osio).

Tarkista korvauksen määrä ja toimenpidekoodi taksaluettelosta

Sairaanhoitokorvausten taksaluettelossa on korvaustaksat ja toimenpidekoodit.

Korvaustaksa tarkoittaa Kelan maksaman sairaanhoitokorvauksen määrää. Korvaus on enintään korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin taksaluettelossa ilmoitettu korvaustaksa, Kela maksaa perityn palkkion määrän.

Tutustu taksaluetteloihin.