Sairaanhoitokorvaus laboratoriotutkimuksista | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Sairaanhoitokorvaus laboratoriotutkimuksista

Tällä sivulla on tietoa terveydenhuollon ammattilaisille laboratoriotutkimusten korvaamisesta.

Kela voi myöntää suorakorvauksen laboratoriotutkimuksista. Lue lisää suorakorvausmenettelystä.

Korvaamisen edellytyksenä on, että asiakkaalla on joko psykiatrian erikoislääkärin, suu- ja leukakirurgian erikoislääkärin tai hammaslääkärin määräys laboratoriotutkimuksiin. Määräyksen pitää olla yksityisestä terveydenhuollosta. Lue lisää hammaslääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista.

Jos laboratoriotutkimus edellyttää näytteenottoa, korvaustaksaan sisältyvät kustannukset, jotka syntyvät

  • näytteen ottamisesta
  • näytteen esikäsittelystä
  • mahdollisen lausunnon antamisesta.

Niitä ei siis korvata erikseen.

Patologian alaan kuuluvat tutkimukset

Patologian alaan kuuluvat tutkimukset sisältyvät laboratoriotutkimuksiin. Patologian alaan kuuluvan tutkimuksen näytteenotto voidaan korvata, kun sen tekee suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri tai hammaslääkäri. 

Tutkimuspaketit ja ryhmätutkimukset

Korvauksen maksamista varten palveluntuottajan pitää aina eritellä ja hinnoitella tutkimuspakettiin kuuluvat tutkimukset.

Tutkimuspaketeilla ja ryhmätutkimuksilla ei ole erillistä taksaa, jos niitä ei ole mainittu Kuntaliiton laboratoriotutkimusnimikkeistössä. Tutustu Kuntaliiton laboratoriotutkimusnimikkeistöön (kuntaliitto.fi).

Kela voi maksaa sairaanhoitokorvauksen tutkimuspakettiin kuuluvasta yksittäisestä tutkimuksesta, jos psykiatrian erikoislääkäri, suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri tai hammaslääkäri on määrännyt tutkimuksen sairauden hoitoa varten tai sairauden toteamiseksi. Korvauksen maksamista varten palveluntuottajan pitää eritellä ja hinnoitella tutkimuspakettiin kuuluvat tutkimukset erikseen myös silloin, kun niiden hinta on pienempi paketissa kuin yksittäin tehtynä. 

Seulontatutkimuspaketit

Kela ei maksa korvausta terveys-, hyvinvointi- tai seulontatutkimuspaketeista eikä niihin sisältyvistä yksittäisistä tutkimuksista. Terveys-, hyvinvointi- tai seulontatutkimuspaketit eivät ole terveydenhuollossa vakiintuneessa käytössä, eikä niitä pidetä hyvän hoitokäytännön mukaisina.

Vieritutkimukset

Osa laboratoriotutkimuksista tehdään vieritutkimuksina. Vieritutkimus tarkoittaa tutkimuksia, jotka tehdään laboratorion ulkopuolella, esimerkiksi vastaanotolla tai asiakkaan kotona. Tällaisia tutkimuksia ovat esimerkiksi verensokerin, hemoglobiinin ja CRP:n mittaus.

Vieritutkimuksille ei ole Kuntaliiton koodeja. Merkitse tutkimuksen koodiksi vastaava, Kelan taksaluettelosta löytyvä kokoverestä, plasmasta tai seerumista tehtävän tutkimuksen koodi.

Tutustu taksaluetteloihin.

Vitamiini- ja hivenainemääritykset

Kela ei maksa sairaanhoitokorvauksia hivenainemäärityksistä, jotka tehdään kokoverestä, hiuksista tai kynsistä. Korvausta ei makseta myöskään seerumista tai plasmasta tehtävistä suuntaamattomista hivenainemäärityksistä, vaikka ne olisi määrätty eriteltyinä.

Kela voi korvata tiettyjä psykiatrian erikoislääkärin, suu- ja leukakirurgian erikoislääkärin tai hammaslääkärin määräämiä vitamiinimäärityksiä. Korvattavat tutkimukset voi tarkistaa sairaanhoitokorvausten taksaluettelosta. 

Tarkista korvauksen määrä ja toimenpidekoodi taksaluettelosta

Sairaanhoitokorvausten taksaluetteloon on listattu korvaustaksat ja niiden toimenpidekoodit.

Korvaustaksa tarkoittaa Kelan maksaman sairaanhoitokorvauksen määrää. Korvaus voi olla enintään korvaustaksan suuruinen. Jos peritty palkkio on pienempi kuin taksaluettelossa ilmoitettu korvaustaksa, Kela maksaa korvausta perityn palkkion verran.

Tutustu taksaluetteloihin.

Sivu päivitetty 24.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?