Sairaanhoitokorvaus laboratoriotutkimuksista

Tällä sivulla on tietoa terveydenhuollon ammattilaisille laboratoriotutkimusten korvaamisesta.

Kela voi myöntää suorakorvauksen laboratoriotutkimuksista. Lue lisää suorakorvausmenettelystä.

Korvaamisen edellytyksenä on, että asiakkaalla on lääkärin tai hammaslääkärin määräys laboratoriotutkimuksiin. Määräyksen pitää olla yksityisestä terveydenhuollosta. Lue lisää hammaslääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista.

Jos laboratoriotutkimus edellyttää näytteenottoa, korvaustaksaan sisältyvät kustannukset, jotka syntyvät

  • näytteen ottamisesta
  • näytteen esikäsittelystä
  • mahdollisen lausunnon antamisesta.

Patologian alaan kuuluvat tutkimukset

Patologian alaan kuuluvat tutkimukset sisältyvät laboratoriotutkimuksiin. Kun patologian alaan kuuluvan tutkimuksen näytteenoton tekee lääkäri tai hammaslääkäri, se korvataan lääkärin- tai hammaslääkärinpalkkiotaksan mukaan.

Paketti- ja ryhmätutkimukset

Korvauksen maksamista varten palveluntuottajan pitää aina eritellä ja hinnoitella pakettiin kuuluvat tutkimukset.

Paketti- ja ryhmätutkimuksilla ei ole erillistä taksaa, jos niitä ei ole Kuntaliiton laboratoriotutkimusnimikkeistössä. Katso Kuntaliiton laboratoriotutkimusnimikkeistö (kuntaliitto.fi).

Kela voi maksaa sairaanhoitokorvauksen pakettitutkimukseen kuuluvasta yksittäisestä tutkimuksesta, jos lääkäri on määrännyt tutkimuksen sairauden hoitoa varten tai sairauden toteamiseksi. Korvauksen maksamista varten palveluntuottajan pitää eritellä ja hinnoitella pakettiin kuuluvat tutkimukset erikseen myös silloin, kun niiden hinta paketissa on pienempi kuin yksittäin tehtynä.

Seulontatutkimuspaketit

Kela ei maksa korvausta terveys-, hyvinvointi- tai seulontatutkimuspaketeista eikä niihin sisältyvistä yksittäisistä tutkimuksista. Terveys-, hyvinvointi- tai seulontatutkimuspaketit eivät ole terveydenhuollossa vakiintuneessa käytössä, eikä niitä pidetä hyvän hoitokäytännön mukaisina.

Ulostetutkimuspakettia ei korvata

Kela ei korvaa ulostetutkimuspakettia, koska sitä ei pidetä tarpeellisena sairauden hoitoon kuuluvana tutkimuksena. Tutkimuspaketilla ei etsitä suunnatusti sairautta, eikä se ole myöskään käytössä julkisessa terveydenhuollossa.

Vieritutkimukset

Osa laboratoriotutkimuksista tehdään vieritutkimuksina. Tällaisia ovat esimerkiksi veren glukoosi, hemoglobiini ja CRP. Vieritutkimus tarkoittaa tutkimuksia, jotka tehdään laboratorion ulkopuolella, esimerkiksi vastaanotolla tai asiakkaan kotona.

Vieritutkimukselle ei ole Kuntaliiton koodeja. Merkitse tutkimuksen koodiksi vastaava, Kelan taksaluettelosta löytyvä kokoverestä, plasmasta tai seerumista tehtävän tutkimuksen koodi.

Tutustu taksaluetteloihin.

Vitamiini- ja hivenainemääritykset

Kela ei maksa sairaanhoitokorvauksia hivenainemäärityksistä, jotka tehdään kokoverestä, hiuksista tai kynsistä. Korvausta ei makseta myöskään seerumista tai plasmasta tehtävistä suuntaamattomista hivenainemäärityksistä, vaikka ne olisi määrätty eriteltynä.

Kela voi korvata seuraavat vitamiinimääritykset:

  • B1-vitamiini
  • B12-vitamiini
  • foolihappo
  • D-vitamiini.

A-vitamiinin määritys korvataan A-vitamiinin absorptiokokeen yhteydessä.

Tarkista korvauksen määrä ja toimenpidekoodi taksaluettelosta

Sairaanhoitokorvausten taksaluettelossa on korvaustaksat ja toimenpidekoodit.

Korvaustaksa tarkoittaa Kelan maksaman sairaanhoitokorvauksen määrää. Korvaus on enintään korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin taksaluettelossa ilmoitettu korvaustaksa, Kela maksaa perityn palkkion määrän.

Tutustu taksaluetteloihin.