Sairaanhoitokorvaus psykologisista tutkimuksista

Tällä sivulla on tietoa terveydenhuollon ammattilaisille psykologin tekemien tutkimusten korvaamisesta.

Kela voi maksaa palveluntuottajalle suorakorvauksen psykologin tekemistä tutkimuksista. Lue lisää suorakorvausmenettelystä.

Korvaamisen edellytyksenä on, että asiakkaalla on lääkärin määräys psykologisiin tutkimuksiin. Määräyksen pitää olla yksityisestä terveydenhuollosta.

Psykologin tekemät tutkimukset korvataan, jos psykologi tekee

  • lääkärin määräämään tutkimukseen ja hoitoon liittyvää testausta
  • muuta lääkärin määräämää tähän verrattavaa psykologista tutkimusta.

Korvaus maksetaan käytetyn ajan perusteella. Jos hoidon antaja katsoo, että tutkimuksen voi tehdä videoyhteyden välityksellä, Kela korvaa tutkimuksen etäyhteyteen käytetyn ajan perusteella.

Kela ei maksa sairaanhoitokorvausta psykologin antamasta hoidosta, psykoterapiasta tai neuropsykologisesta kuntoutuksesta. Kela korvaa psykoterapiaa kuntoutuspsykoterapiana. Ohjaa asiakasta tarvittaessa hakemaan kuntoutuspsykoterapiaa Kelasta. Lue lisää kuntoutuspsykoterapian korvaamisesta (Henkilöasiakkaat-osio).

Tarkista korvauksen määrä ja toimenpidekoodi taksaluettelosta

Sairaanhoitokorvausten taksaluettelossa on korvaustaksat ja toimenpidekoodit.

Korvaustaksa tarkoittaa Kelan maksaman sairaanhoitokorvauksen määrää. Korvaus on enintään korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin taksaluettelossa ilmoitettu korvaustaksa, Kela maksaa perityn palkkion määrän.

Tutustu taksaluetteloihin.