Sairaanhoitokorvaus radiologisista tutkimuksista ja toimenpiteistä

Tällä sivulla on tietoa terveydenhuollon ammattilaisille radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden korvaamisesta.

Kela voi maksaa radiologisista tutkimuksista ja toimenpiteistä suorakorvausta. Lue lisää suorakorvausmenettelystä.

Korvaamisen edellytyksenä on, että asiakkaalla on lääkärin tai hammaslääkärin määräys radiologisiin tutkimuksiin kliinisen tutkimuksen perusteella. Määräyksen pitää olla yksityisestä terveydenhuollosta. Lue lisää hammaslääkärin määräämistä radiologisista tutkimuksista.

Radiologin määräämänä tutkimus korvataan samoilla edellytyksillä, eli kun hän on potilasta hoitavana lääkärinä todennut tutkimuksen tarpeelliseksi ja asiasta on asianmukaiset potilaskertomusmerkinnät.

Korvaamisen perusteet

Radiologinen tutkimus tai toimenpide muodostavat yhden kokonaisuuden. Radiologinen tutkimus on yleensä samalla kertaa tehtävä, samaan elimeen tai anatomiseen alueeseen kohdistuva tutkimuskokonaisuus. Kela ei korvaa kokonaisuuden osia erikseen.

Radiologiseen tutkimukseen ja toimenpiteeseen sisältyy

  • tutkimusmateriaalin analysointi
  • tutkimusmateriaalin tulkinta.

Kela edellyttää riittävää dokumentointia ja lääkärinlausuntoa, jotta radiologisista tutkimuksista ja toimenpiteistä voidaan maksaa sairaanhoitokorvausta.

Kela voi maksaa sairaanhoitokorvausta magneetti-, kartiokeila- ja tietokonetomografiatutkimuksista vain, jos tutkimuksen on määrännyt potilasta hoitava erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri.

Tarkista korvauksen määrä ja toimenpidekoodi taksaluettelosta

Sairaanhoitokorvausten taksaluettelossa on korvaustaksat ja toimenpidekoodit.

Korvaustaksa tarkoittaa Kelan maksaman sairaanhoitokorvauksen määrää. Korvaus on enintään korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin taksaluettelossa ilmoitettu korvaustaksa, Kela maksaa perityn palkkion määrän.

Tutustu taksaluetteloihin.