Työterveyshuollon korvauksen hakeminen tilitysmenettelyllä | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Korvauksen hakeminen tilitysmenettelyllä

Palveluntuottaja hakee tilitysmenettelyn piiriin kuuluvien yrittäjien puolesta

  • sairausvakuutuslain mukaisen työterveyshuollon korvauksen
  • maatalousyrittäjien tilakäyntien valtionosuuden.

Korvauksen hakuaika on 6 kuukautta palveluiden antamisesta.

Palveluntuottaja tekee tilityksen Kelan lomakkeilla tai omasta työterveyshuollon tietojärjestelmästään tulostettavilla, Kelan hyväksymillä ja ajantasaisilla lomakkeilla.

Lisätietoa lomakehyväksynnöistä saa osoitteesta tth@kela.fi.

Näin palveluntuottaja hakee korvausta

Palveluntuottaja

  • tekee tilitykset toimintayksikkökohtaisesti
  • esitäyttää tilityslomakkeen SV 114 TTH (pdf)
  • liittää tilityslomakkeeseen selvityslomakkeet SV 111 TTH (pdf) tai SV 113 TTH (pdf), joista tehdään erilliset tilitykset
    • Selvityslomakkeilla palveluntuottaja esittää yrittäjäkohtaiset toimintatiedot ja kustannukset samana kalenterivuonna annetuista palveluista.
    • Yhteen tilitykseen voi liittää enintään 25 erillistä selvityslomaketta.
  • toimittaa tilitykset Kelaan. Katso postiosoite (Työnantajat-osio).

Päätöksen antaminen

Kela lähettää palveluntuottajalle ilmoituksen työterveyshuoltokustannusten korvaamisesta. Korvauksen maksamisesta ei anneta päätöstä yrittäjälle. Yrittäjä näkee tiedot maksetuista korvauksista Kelan asiointipalvelussa.

Yrittäjälle annetaan kirjallinen päätös, jos hän on sitä erikseen vaatinut 6 kuukauden kuluessa palvelujen saamisesta. Jos korvaus evätään kokonaan tai osittain, Kela lähettää päätöksen yrittäjälle ja tiedoksi palveluntuottajalle.

Jos yrittäjä tai palveluntuottaja hakee korvauspäätökseen muutosta, noudatetaan muutoksenhaussa sairausvakuutuslain säännöksiä.

Sivu päivitetty 31.5.2023

Mitä mieltä olet sivusta?