Näin työterveyshuollon palveluntuottaja tekee sopimuksen tilitysmenettelystä | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Näin palveluntuottaja tekee sopimuksen tilitysmenettelystä

 1. Yksityinen työterveyshuollon palveluntuottaja ottaa yhteyttä Kelaan.
 2. Kela perehdyttää palveluntuottajan sopimuksen sisältöön ja korvausperiaatteisiin ennen sopimuksen tekemistä. Tutustu sopimusmalliin (pdf).
 3. Kela ja palveluntuottaja tekevät sopimuksen.
  • Sopimus tehdään kahtena kappaleena. Toinen on palveluntuottajalle, toinen Kelalle.
  • Jos kyseessä on palveluntuottajaketju, sopimus tehdään valtakunnallisen päätoimipaikan kanssa.
 4. Sopimuksen tekemisen jälkeen palveluntuottaja
  • tiedottaa asiakkaanaan olevia yrittäjiä tilitysmenettelyn mahdollisuudesta
  • sopii yrittäjän kanssa, että yrittäjä maksaa palveluntuottajalle vain yrittäjän maksettavaksi kuuluvan kustannusosuuden. Yrittäjän antama suostumus sopimuksen mukaiseen menettelyyn tulee kirjata työterveyshuoltosopimukseen tai sen liitteeseen.
  • hakee korvauksia toimittamalla tilityksiä Kelaan. Katso yhteystiedot (Työnantajat-osio).

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021