Näin neuvot toimeentulotukiasioissa | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Näin neuvot asiakasta toimeentulotukiasioissa

Asiakas voi arvioida laskurin avulla, onko hänellä oikeus toimeentulotukeen ja paljonko hän voi sitä saada. Laskuria kannattaa käyttää ennen perustoimeentulotuen hakemista.

Arvioi tuen määrä

Laskuriin
Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea haetaan hyvinvointialueen sosiaalitoimistosta.

Huomioi seuraavat asiat

  • Asiakas tarvitsee Kelasta päätöksen perustoimeentulotuesta, vaikka hän hakisi vain täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.
  • Asiakas voi ilmoittaa perustoimeentulotuen hakemuksessa, jos hänellä on menoja, jotka eivät kuulu perustoimeentulotukeen ja joihin hän tarvitsee täydentävää tai ehkäisevää tukea. Kela voi asiakkaan pyynnöstä siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksen liitteineen hyvinvointialueen käsiteltäväksi.
  • Jos asiakkaalla on jo Kelan antama päätös perustoimeentulotuesta, hän voi hakea täydentävää ja ehkäisevää tukea suoraan hyvinvointialueelta.

Etuustietopalvelu Kelmun avulla hyvinvointialue näkee tiedot Kelan tekemistä perustoimeentulotuen päätöksistä. Kirjaudu Kelmuun Suomi.fi-tunnistuksella.

Laskuri auttaa arvioimaan toimeentulotuen määrän

Ennen perustoimeentulotuen hakemista asiakkaan pitää selvittää, voiko hän saada ensisijaisia etuuksia tai tuloja. Ensisijaisia etuuksia ovat esimerkiksi työttömyysturva, asumisen tuet ja opintotuki.

Lisäksi asiakkaan kannattaa arvioida laskurin avulla, onko hänellä oikeus toimeentulotukeen ja paljonko hän voi sitä saada.

Lue lisää

Sivu päivitetty 27.5.2024