Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada?

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

Perustoimeentulotukea voi saada perusosalla katettaviin menoihin ja muihin perusmenoihin.

Perusosa on kiinteä summa, joka on tarkoitettu jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin. Näitä menoja ei siis huomioida erikseen perustoimeentulotuessa, vaan ne sisältyvät perusosaan yhtenä kokonaisuutena.  Näin ollen sinun ei tarvitse esittää tositteita (esim. kuitteja tai laskuja) perusosalla katettavista menoista. Katso esimerkki laskelmasta.

Perusosan määrä yksin asuvalle on 491,21 euroa vuonna 2018.
Lue lisää perusosan määrästä.

 1. Perusosalla katetaan:

  • ravintomenot
  • vaatemenot
  • vähäiset terveydenhuoltomenot (esim. itsehoitolääkkeet)
  • henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot
  • paikallisliikenteen käyttö
  • sanomalehden tilaus
  • puhelimen ja tietoliikenteen käyttö
  • harrastus- ja virkistystoiminta
  • muut vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.
 2. Muina perusmenoina otetaan huomioon kohtuullisen suuruisena:

Sinun pitää aina tarvittaessa esittää muihin perusmenoihisi liittyvät selvitykset (esim. vuokrasopimus tai lasku). Yleensä Kela huomioi menot todellisen suuruisina, ellei niitä ole pidettävä kohtuuttomina.

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus. Siksi sillä ei voida kattaa sellaisia menoja, joista saat jo korvauksen muista järjestelmistä tai muusta etuudesta.

Näin perustoimeentulotuki lasketaan

Oikeus perustoimeentulotukeen ratkaistaan arvioimalla hakijan tuen tarve toimeentulotukilain mukaan ja tekemällä laskelma tuloista ja menoista.

 1. Laskelmassa tuloja ovat hakijan tai perheen käytettävissä olevat tulot verojen jälkeen sekä käytettävissä olevat varat. Lue lisää.
 2. Menoja ovat perusosalla katettavat menot (perusosa) ja muut tarpeelliset perusmenot.
 3. Jos laskelmassa huomioidut menot ovat tuloja suuremmat, hakijalle maksetaan erotuksen suuruinen toimeentulotuki.

Voit arvioida mahdollisuutesi perustoimeentulotukeen laskurilla.

Esimerkki perustoimeentulotuen laskelmasta

Sanna on työtön ja kahden yli 10-vuotiaan lapsen yksinhuoltaja Sipoosta. Sannalla ei ole säästöjä tai muita varoja. Hän hakee Kelasta perustoimeentulotukea tiukan taloudellisen tilanteensa vuoksi.

Perheen tuloja ovat:
• työmarkkinatuki + lapsikorotus 641,28 e
• lapsilisä + yksinhuoltajakorotus 306,32 e
• asumistuki 578,40 e
• elatustuki 312,78 e

Perheen menoja ovat:
• vuokra 810 e
• vesimaksu 45 e
• perhekoon mukainen perusosa 1 203,47 e (yksinhuoltaja 540,33 e + ensimmäinen yli 10-vuotias lapsi 343,85 e + toinen yli 10-vuotias lapsi 319,29 e)

Tulot yhteensä 1 838,78 e – menot yhteensä 2 058,47 e = –219,69 e

Sannan perheelle maksetaan 219,69 e perustoimeentulotukea.
Toimeentulotuki on veroton etuus.

Esimerkin luvut ovat vuoden 2018 tasossa.

Lue lisää