Lääkkeiden erityiskorvaus

Tiettyjen vaikeiden, pitkäaikaisten sairauksien hoidossa käytettävistä lääkkeistä voi saada peruskorvausta suuremman erityiskorvauksen. Erityiskorvausryhmiä on kaksi: alempi ja ylempi erityiskorvausryhmä. Alemmassa erityiskorvausryhmässä lääkehoidon kustannuksista korvataan 65 prosenttia ja ylemmässä erityiskorvausryhmässä 100 prosenttia lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Ylemmän erityiskorvausryhmän lääkkeistä asiakas kuitenkin maksaa asiointikerralla lääkekohtaisen omavastuun, joka on 4,50 euroa.

Valtioneuvosto päättää, mitkä sairaudet kuuluvat erityiskorvauksen piiriin, ja säätää niistä valtioneuvoston asetuksella.  Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) päättää, mitkä lääkevalmisteet ovat erityiskorvattavia näissä sairauksissa. Lääkkeiden hintalautakunta voi myös rajoittaa erityiskorvattavuuden koskemaan vain sairauden tiettyä muotoa tai vaikeusastetta. Erityiskorvattavat lääkkeet näet Kelan lääkehakupalvelusta.

Kelan päätöksissä kerrotaan ne lääketieteelliset edellytykset, joiden tulee täyttyä, jotta voit saada oikeuden erityiskorvaukseen. Katso

Korvausoikeutta pitää hakea

Oikeutta erityiskorvaukseen haetaan toimittamalla Kelaan lääkärin kirjoittama B-lausunto. Muuta hakemusta ei tarvita. Kela tekee päätöksen korvausoikeudestasi lääkärinlausunnon perusteella. Korvausoikeus voidaan myöntää, kun Kelan päätöksen mukaiset selvitykset ja lääketieteelliset edellytykset täyttyvät. Oikeutesi erityiskorvaukseen voi olla määräaikainen tai ilman määräaikaa.

Kelan asiointipalvelusta näet, onko B-lääkärinlausuntosi saapunut Kelaan ja onko oikeus erityiskorvaukseen myönnetty. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Sinulle lähetetään myös kirjallinen päätös korvausoikeudesta postitse.

Kun korvausoikeus myönnetään

Kun erityiskorvausoikeus myönnetään, lähetämme sinulle korvausoikeuspäätöksen postitse kotiisi. Saat myöhemmin postitse myös uuden Kela-kortin, johon on merkitty uusi korvausnumero ja sen mahdollinen määräaika. Saat kuitenkin lääkkeet korvattuina apteekista jo ennen kuin olet saanut uuden Kela-kortin, kun apteekki tarkistaa korvausoikeutesi Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta.

Erityiskorvaus voidaan maksaa lääkkeistä, jotka on ostettu sen jälkeen, kun B-lääkärinlausunto on toimitettu Kelaan.

Erityiskorvausta voidaan maksaa tietyin edellytyksin takautuvasti jo lääkärinlausunnon allekirjoituspäivämäärän jälkeen tehdyistä lääkeostoista.  Takautuvaa erityiskorvausta maksetaan kuitenkin enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä. Korvausta on haettava 6 kuukauden kuluessa lääkkeen ostopäivästä. 

Tietoa siitä, kuinka kauan hakemusten käsittely Kelassa yleensä kestää, löydät Käsittelyajat ja tiedustelut -sivulta.

Paljonko erityiskorvausta?

Saat lääkekorvausta sen jälkeen, kun alkuomavastuusi on täyttynyt. Alkuomavastuu on 50 euroa kalenterivuodessa.

  • Alempi erityiskorvaus on 65 % ostetun lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.
  • Ylempi erityiskorvaus on 100 % ostetun lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 4,50 euron lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta.

Viimeksi muokattu 10.3.2016
Sivu päivitetty 1.1.2016