Siirry sisältöön

Vakiotaksiasiakkuus

Vakiotaksiasiakkuuden eli tutun taksinkuljettajan voi saada Kelan yksilökohtaisen harkinnan perusteella, kun asiakkaan sairaus tai vamma estää matkustamisen muulla tavalla.

Lähtökohtana vakiotaksiasiakkuudelle on, että autoilija tuntee asiakkaan terveydentilaan liittyvän kuljetuksen aikaisen avun, ohjauksen ja valvonnan tarpeen. Tästä syystä asiakas voi tehdä matkan ainoastaan tietyn autoilijan kanssa. Kela ei voi antaa yksityiskohtaista luetteloa vakiotaksiasiakkuuteen oikeuttavista diagnooseista.

Kun haluat selvittää, voitko käyttää vakiotaksia, soita Kelan palvelunumeroon 020 692 204.

Vakiotaksiasiakkuutta varten sinun ei tarvitse hankkia erillistä selvitystä terveydentilastasi. Sinulla tulee kuitenkin olla pitkäaikainen taksin käyttöön oikeuttava todistus terveydenhuollosta. Yksilökohtaisen harkinnan jälkeen, Kela lähettää sinulle kirjeen, jossa kerrotaan, voitko käyttää vakiotaksia.

Vakiotaksiasiakkuuden saa aina ilman erillistä päätöstä

  • yksin matkustavat alle 16-vuotiaat lapset
  • vaikeasti sairaat lapset.

Vakiotaksiasiakkuus voidaan myöntää ainoastaan terveydentilaan liittyvillä perusteilla.

Henkilö, joka on saanut vakiotaksiasiakkuuden, voi valita haluamansa oman kotikunnan taksiautoilijan Kelan korvaamille taksimatkoille. Taksiautoilijan täytyy kuulua suorakorvausmenettelyyn.

Jos sinulla on vakiotaksiasiakkuus, voit sopia taksimatkasi suoraan valitsemasi taksiautoilijan kanssa hyvissä ajoin. Vakiotaksi ilmoittaa matkaasi liittyvät tiedot tilausvälityskeskukselle, ja maksat matkasta 25 euron omavastuun. Jos tilaat matkan keskitetystä tilausnumerosta, tilauksesi välitetään lähimmälle vapaalle taksille, joka hoitaa kuljetuksesi.

Vaikka sinulla on vakiotaksiasiakkuus, kyytiisi voidaan ottaa myös muita samaan suuntaan matkustavia asiakkaita. Kyytiin ei oteta muita asiakkaita, jos olet saanut terveydenhuollosta todistuksen oikeudesta matkustaa yksin (Todistus matkakorvausta varten, SV 67).

Alle 16-vuotiaan yksin matkustavan lapsen ja vaikeasti sairaan lapsen matkaan ei yhdistellä muita asiakkaita, ellei huoltaja anna erillistä lupaa matkojen yhdistelyyn.

Vakiotaksiasiakkuus on voimassa toistaiseksi.