Kädenkäytön kuntoutuskurssi

Kädenkäytön kuntoutuskurssi soveltuu sinulle, jos olet sairastanut aivoverenkiertohäiriön, tarvitset erityisesti tukea käden toiminnan harjoittamiseen ja

 • olet motivoitunut tiiviiseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun
 • sairastumisestasi on kulunut vähintään 3 kuukautta ja enintään noin 3 vuotta
 • kotiutumisestasi kotiin (tai palvelutaloon) on kulunut vähintään 1 kuukausi
 • pystyt toimimaan riittävän itsenäisesti, esimerkiksi liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista
 • jaksat osallistua kurssin sisältämään kuntoutusohjelmaan (noin 5 tuntia päivässä)
 • pystyt liikuttamaan halvaantunutta yläraajaasi tahdonalaisesti ja ojentamaan rannetta ja sormien niveliäsi. Halvaantuneen yläraajan mahdollinen spastisuus tai voimakas raajan liikuttelua estävä kipu on hoidettu ennen kuntoutukseen hakeutumista.

Kurssille ei sovellu sinulle, jos

 • toimintakykysi on merkittävästi heikentynyt tai sinulla on hahmottamisen ongelmia, väsyvyys tai vaikea sairaus, joka estää kurssille osallistumisen
 • kätesi toiminnassa on merkittäviä ongelmia, jotka estävät tiiviin käsikuntoutuksen toteuttamisen
 • sinulla on vaikeusasteeltaan sellainen afasia, joka haittaa kuntoutuksen ohjeiden ymmärtämistä.

Kurssin tavoite     

Kurssin tavoitteena on, että saat tukea ja ohjausta elämäntilanteeseesi ja arjessa selviytymiseen. Kurssilla pyritään lisäämään voimavarojasi ja valmiuksiasi niin, että pystyisit monipuolisesti osallistumaan toimintoihin omassa elinympäristössäsi ja yhteiskunnassa.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssi kestää 15 vuorokautta, ja se toteutetaan 2 jaksossa (10 vrk + 5 vrk). Voit yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin. Aikuinen omainen tai läheinen voi osallistua kuntoutukseen kanssasi 3 vuorokauden ajan kurssin ensimmäisen kuntoutusjakson lopussa.

Palveluntuottaja on yhteydessä sinuun ennen kuntoutusta, kuntoutusjaksojen välissä ja kuntoutuksen jälkeen.

 

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

 • neurologian erikoislääkäri
 • sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja
 • kaksi toimintaterapeuttia
 • fysioterapeutti.

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä ja avustavaa henkilöstöä yksilöllisen tarpeesi mukaan.

Kurssille hakeminen

Näin haet kurssille

Lue lisää