Opintotuen tulorajoja korotetaan merkittävästi | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Opintotuen tulorajoja korotetaan merkittävästi

Julkaistu 31.10.2022

Opintotuen tulorajoja korotetaan 50 prosentilla vuoden 2021 tasosta. Lisäksi korkeakouluopiskelijoiden opintolainahyvitykseen tulee uusi peruste, jolla hyvitykseen oikeuttavan tutkinnon suoritusaikaa voidaan pidentää yhdellä lukuvuodella. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen.

Eduskunta on hyväksynyt opintotukilain muutoksen, jonka mukaan opintotuen tulorajat nousevat. Muutos vaikuttaa myös opintolainahyvityksen myöntämisen perusteisiin.

Opintotuen vuositulorajoihin tulee tasokorotus vuodesta 2023 alkaen. Korotuksen jälkeen tulorajat ovat 50 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2021. Vuoden 2022 tulorajoihin verrattuna korotus on noin 20 prosenttia.

Opiskelija, joka saa opintotukea 9 kuukaudelta, voi ensi vuonna saada opintotuen lisäksi bruttotuloja 18 720 euroa. Jos opiskelija saa opintotukea 10 kuukaudelta, tuloja voi olla 16 640 euroa.

Opintotuessa ei ole kuukausikohtaisia tulorajoja. Opiskelija voi saada tulot milloin tahansa kalenterivuoden aikana, kunhan ne eivät ylitä vuositulorajaa.

Opiskelumaan sotatila pidentää opintolainahyvitykseen oikeuttavaa opiskeluaikaa

Korkeakouluopiskelija voi saada opintolainahyvityksen, jos hän suorittaa tutkinnon määräajassa. Lukuvuonna 2021–2022 Ukrainassa opiskeli noin 40 korkeakouluopiskelijaa, jotka saivat Suomesta opintotukea. Venäjän hyökkäys Ukrainaan keskeytti opinnot Ukrainassa, joten nämä opiskelijat voivat menettää opintolainahyvityksensä.

Lakimuutoksen myötä hyvitykseen oikeuttavan tutkinnon suoritusaikaa voidaan pidentää, jos opiskelumaassa on sotatila. Tällä perusteella tutkinnon suorittamiseen voidaan myöntää yhden lukuvuoden pidennys.

Esimerkiksi 300 opintopisteen yliopistotutkinnon suorittaja voi tavallisesti saada opintolainahyvityksen, jos hän suorittaa tutkinnon enintään kuudessa lukuvuodessa. Jos kuitenkin opiskelumaassa on sota, opintolainahyvitys voidaan myöntää, vaikka opiskeluaika olisi enintään seitsemän lukuvuotta.

Tutkinnon suorittamisen määräaikaa voidaan pidentää yhdellä lukuvuodella myös muun poikkeuksellisen, vakavuudeltaan sotaan rinnastettavan olosuhteen vuoksi. Olosuhde voi olla esimerkiksi vakava suuronnettomuus tai luonnonkatastrofi, laajavaikutteinen aseellinen hyökkäys tai laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.

Ulkomaisessa korkeakoulussa tutkinnon suorittaneille maksettu opintolainahyvitys oli vuonna 2021 keskimäärin 8 210 euroa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 10.11.2022