Työntekijä ulkomailta Suomeen

EU/ETA-maista ja Sveitsistä tulevat työntekijät

Suomeen vakituiseen työhön tuleva henkilö kuuluu pääsääntöisesti työskentelymaansa eli Suomen sosiaaliturvan piiriin. Vähintään neljän kuukauden työskentelystä työntekijä pääsee sairausvakuutuksen ja eräiden muiden etuuksien piiriin.

Työnantajalla ei ole erityistä ilmoitusvelvollisuutta Kelaan silloin, kun hän palkkaa työntekijän toisesta EU/ETA-maasta tai Sveitsistä. Huomaathan, että työnantaja tai tämän edustaja voi toimia työntekijän puolesta vain yksilöidyllä valtakirjalla.

EU/ETA-maista, Sveitsistä ja sosiaaliturvasopimusmaista lähetetyt työntekijät

Suomeen EU/ETA-maista ja Sveitsistä lähetetyt työntekijät säilyvät yleensä lähtömaansa sosiaaliturvassa. Heillä on oikeus sairaanhoitoon Suomessa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, mutta muuten heidän sosiaaliturvastaan vastaa lähettäjämaa. Työntekijällä pitää olla mukanaan oman maansa A1-todistus.

Myös sosiaaliturvasopimusmaista eli USA:sta, Kanadasta, Quebecista, Israelista tai Chilestä tulevilla pitää olla mukana lähtömaan myöntämä todistus.

Suomeen lähetettyjen työntekijöiden työnantajilla ei yleensä ole ilmoitusvelvollisuutta Kelaan. Työnantajan tulee ainoastaan huolehtia, että työntekijän tapaturmavakuutus ja työeläkevakuutus on hoidettu.

Muista maista tulevat työntekijät

Muista kuin EU/ETA-maista, Sveitsistä ja sosiaaliturvasopimusmaista tulevat työntekijät ja lähetetyt työntekijät voivat päästä Suomen sosiaaliturvaan, jos heidän tarkoituksensa on muuttaa maahan vakinaisesti eli vähintään kahdeksi vuodeksi. Työntekijä pääsee kuitenkin Suomen sairausvakuutuksen piiriin jo vähintään 4 kuukauden työskentelystä.

Työnantajalla ei ole erityistä ilmoitusvelvollisuutta Kelaan silloin, kun hän palkkaa työntekijöitä näistä ns. kolmansista maista. Huomaathan, että työnantaja tai tämän edustaja voi toimia työntekijän puolesta vain yksilöidyllä valtakirjalla.

Suomessa sijaitsevat kansainväliset järjestöt ja edustustot

Suomessa sijaitsevissa valtioiden välisissä kansainvälisissä järjestöissä tai ulkomaan edustustoissa työskentelevät ulkomaan kansalaiset eivät pääse Suomen sosiaaliturvaan, elleivät he ole kuuluneet siihen jo ennen työn aloittamista. Työnantajalla ei näissä tilanteissa ole ilmoitusvelvollisuutta Kelaan.

Suomalaiset, jotka muuttavat ulkomailta töihin Suomessa sijaitsevaan kansainväliseen järjestöön tai ulkomaan edustustoon voivat kuitenkin päästä Suomen sosiaaliturvan piiriin, jos kyseessä on vakinainen muutto.

Lue lisää