Lääkekorvauksien vuosiomavastuu suurenee vuonna 2024  | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Lääkekorvauksien vuosiomavastuu suurenee vuonna 2024 

Julkaistu 24.11.2023

Lääkekorvauksien vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto on ollut 592,16 euroa vuosina 2022 ja 2023. Se suurenee 626,94 euroon vuonna 2024.

Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen, jolla vältetään tekemästä lääkekattoon kahden edeltävän vuoden indeksitarkistusta. Siitä huolimatta lääkekorvauksien vuosiomavastuu suurenee 592,16 eurosta 626,94 euroon vuonna 2024.   

Vuosiomavastuu on asiakkaan itse maksamien korvattujen lääkekustannusten vuosittainen yläraja, jonka ylittymisen jälkeen henkilöllä on oikeus lisäkorvaukseen. Tällöin jokaisesta korvattavasta valmisteesta täytyy maksaa vain 2,50 euron omavastuu ostoa kohden.  Lisäkorvauksella pyritään siihen, että lääkekustannukset eivät nousisi kohtuuttoman suuriksi. 

Viimeiset kaksi vuotta vuosiomavastuu on ollut samansuuruinen, koska se jäädytettiin kuluvan vuoden alusta vuoden 2022 tasolle, eli siihen ei tehty indeksitarkistusta vuodelle 2023. Muutos oli määräaikainen.   

Nyt hyväksytyn lakimuutoksen myötä vältytään tekemästä kahden edeltävän vuoden indeksitarkistusta vuodelle 2024 ja indeksitarkistuksessa huomioidaan vain kansaneläkeindeksin muutos vuodesta 2023 vuoteen 2024. Näiden toimenpiteiden myötä lääkekorvausten vuosiomavastuu suurenee noin 35 euroa vuonna 2024. Ilman lakimuutosta korotus olisi lähes kaksinkertainen.  

Kelan laskelmien mukaan lakimuutos lisää niiden henkilöiden määrää, joilla lääkekatto ylittyy. Vuonna 2024 määrä suurenee arviolta 12 %:lla eli 28 800 henkilöllä. Muutoksesta hyötyvät etenkin ikääntyneet henkilöt, koska korkeat lääkekustannukset ovat heillä yleisempiä kuin nuoremmissa ikäryhmissä.   

Vuonna 2022 Kela maksoi lääkekorvauksia yhteensä 1,8 mrd. euroa. Korvaukset kasvoivat 3 % eli 51 milj. euroa edellisvuodesta. Lääkekorvauksia sai 3 milj. henkilöä eli noin 55 % suomalaisista. Lääkkeiden lisäkorvauksia sai yli 282 000 henkilöä, mikä on reilut 7 % kaikista korvattavia lääkeostoja tehneistä henkilöistä.

Sivu päivitetty 24.11.2023