Biologisten lääkevalmisteiden viitehintaryhmät laajenevat 1.4.2024 alkaen | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Biologisten lääkevalmisteiden viitehintaryhmät laajenevat 1.4.2024 alkaen

Julkaistu 14.2.2024

Biologisten lääkevalmisteiden lääkevaihto laajenee vaiheittain seuraavasti: 

  • 1.4.2024 enoksapariinivalmisteet ja kaikki samaan lääkeryhmään kuuluvat ns. pienimolekylaariset hepariinit
  • 1.1.2025 kaikki muut biologiset lääkkeet, pois lukien insuliinit
  • 1.4.2025 glargininsuliinivalmisteet
  • 1.1.2026 degludekinsuliinivalmisteet ja muut pitkävaikutteiset insuliinivalmisteet.

Lyhytvaikutteisten insuliinivalmisteiden kohdalla lääkevaihto voidaan jatkossakin tehdä vain vaihtokelpoisten suoratuonti-, rinnakkaistuonti- ja rinnakkaisjakeluvalmisteiden välillä, kuten tälläkin hetkellä.

Vaihtokelpoisten valmisteiden luettelo

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea määrittelee keskenään vaihtokelpoiset biologiset lääkkeet. Fimea arvioi samassa yhteydessä valmisteiden antolaitteiden samankaltaisuuden. Fimea julkaisee neljä kertaa vuodessa luettelon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Huhtikuun alussa voimaan tuleva vaihtokelpoisten valmisteiden luettelo julkaistaan Fimean verkkosivuilla viimeistään 15.2.2024.

Viitehintaryhmien ja viitehintojen muodostaminen

Lääkkeiden hintalautakunta määrittelee viitehintaryhmät, ryhmiin sisällytettävät lääkevalmisteet ja viitehinnat. Biologisten lääkevalmisteiden viitehintaryhmät perustuvat Fimean luetteloon ja myyntiluvan haltijoiden tekemiin hintailmoituksiin. Huhtikuusta 2024 alkaen biologisten lääkevalmisteiden viitehintaryhmä voi muodostua myös alkuperäislääkkeen ja biosimilaarin kesken tai kahden biosimilaarin kesken.

Lääkevaihto apteekissa

Vaihtokelpoisia biologisia lääkevalmisteita toimittaessaan apteekin on annettava lääkkeen ostajalle toimitettavan lääkevalmisteen oikean ja turvallisen käytön edellyttämä lääke- ja laiteneuvonta. Fimea ja Kela antavat apteekeille tarkempia ohjeita biologisten lääkevalmisteiden lääkevaihdon toimintatavoista.

Lisätietoa lääkevaihdosta ja viitehintajärjestelmästä

Fimean verkkosivuilla: https://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laakevaihto
Hilan verkkosivuilla: https://www.hila.fi/viitehintajarjestelma/
Kelan verkkosivuilla: https://www.kela.fi/tietoa-kelasta-laakeyritykset

Tiedustelut

Vaihtokelpoisten valmisteiden luettelo: laakevaihto@fimea.fi
Viitehintaryhmät, ryhmiin sisällytettävät lääkevalmisteet ja viitehinnat: hila.stm@gov.fi
Lääkeyritysten hintailmoitukset ja hintaputkien muodostaminen: laakevaihto@kela.fi

Sivu päivitetty 14.2.2024