Kuntoutuskurssijärjestelmän ekstranet avataan palveluntuottajille 26.2.2024 | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Kuntoutuskurssijärjestelmän ekstranet avataan palveluntuottajille 26.2.2024

Julkaistu 20.2.2024

Kuntoutuskurssijärjestelmän ekstranet avataan palveluntuottajille 26.2.2024 ja se on auki 18.3.2024 saakka. Palveluntuottajien tulee täydentää vuonna 2025 toteutettavien kurssien tiedot ekstranettiin viimeistään 18.3.2024.

Palveluntuottajat, joilla on voimassa olevat sopimukset kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseista, vievät Kuntoutuskurssijärjestelmän ekstranetiin vuoden 2025 kurssien aikataulut ja samalla päivittävät yhteyshenkilöiden tiedot kyseisiin kursseihin.

Ekstranettiä toivotaan käytettävän heti sen avauduttua tasaisesti koko aukioloajan, jotta järjestelmä ei kuormitu liikaa viimeisinä aukiolopäivinä. Järjestelmässä voi olla tilapäisiä katkoksia, joista ilmoitetaan Kelan Yhteistyökumppanit verkkosivuilla kohdassa Kuntoutuspalvelut – Ajankohtaista.

Palveluntuottaja näkee ekstranetissä vuodelle 2025 suunnitellut kurssien määrät ja kohderyhmäpainotukset.

Kurssimääriin vaikuttaa käytettävissä olevien varojen määrä, kurssien tarve ja kysyntä. Harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa kurssimäärän hyväksyminen edellyttää, että eduskunta hyväksyy kurssien järjestämiseen tarvittavan harkinnanvaraisen kuntoutuksen rahamäärän. 

Kurssien kohderyhmien painotuksiin voi myös tulla muutoksia eri vuosina. Palveluntuottaja voi tarvittaessa tiedustella kurssin kohderyhmien painotusten muutosta niissä palveluissa, joissa kursseja on kohdennettu eri kohderyhmille. Lähetä tiedustelut osoitteeseen
kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.

Kurssitietojen täydentäminen ja tarkistaminen

Täydennä ja tarkista ekstranetissä näkyvien Haettu-tilaisten kurssien tiedot ekstranetissä ajalla 26.2.–18.3.2024. Vie kursseihin tarvittavat aikataulu- ja yhteystiedot ekstranetin käsikirjan SR-kurssit (15.1.2024) mukaisesti. Käsikirja löytyy ekstranetin vasemmasta sivupalkista Extranetin käsikirjat otsikon alta. Käsikirjassa on annettu esimerkkejä, miten kurssien aikatauluja viedään järjestelmään.

Huomioi, että jos kurssiajat tai yhteyshenkilötiedot muuttuvat tietojen viemisen jälkeen, sinun tulee päivittää kurssien tiedot ekstranetissä. Pääset päivittämään kurssien tietoja, kun kurssit on julkaistu ja ne näkyvät Kuntoutuskurssihaussa. Tähän löytyy tarkemmat ohjeet ekstranetin käsikirjasta SR-kurssit (15.1.2024).

Kurssien näkyminen Kelan verkkosivuilla kuntoutuskurssihaussa

Vuoden 2025 kurssit julkaistaan kuntoutuskurssihaussa kesällä 2024. Ne kurssit, joissa on keskitetty päätöksenteko, julkaistaan erikseen myöhemmin elokuussa. Näistä ilmoitetaan Kelan Yhteistyökumppanit verkkosivuilla kohdassa Kuntoutuspalvelut – Ajankohtaista.

Lisätietoja

 

Sivu päivitetty 22.2.2024