Näin asiakas voi tarkistaa asiakastietonsa, jos yksityinen palveluntuottaja on lopettanut toimintansa ja tiedot on siirretty Kelan arkistoon | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Näin asiakas voi tarkistaa asiakastietonsa, jos yksityinen palveluntuottaja on lopettanut toimintansa ja tiedot on siirretty Kelan arkistoon

Julkaistu 31.1.2024

Jos yksityinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottaja lopettaa toimintansa, sen täytyy huolehtia siitä, että asiakastietoja säilytetään turvallisesti ja tiedot arkistoidaan huolellisesti. Säilytys ja arkistointi kuuluu eri tilanteissa eri toimijoille. Kokosimme ohjeen asiakkaille, jotka haluavat tarkistaa Kelan arkistoon siirretyt asiakastiedot.

Jos yksityinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottaja lopettaa toimintansa, sen täytyy toimittaa rekisterinpitoonsa kuuluneet asiakastiedot Kelaan, paitsi jos

  • ne on jo toimitettu oman alueen hyvinvointialueelle 
  • ne on jo tallennettu Kanta-palveluihin
  • säilytys- ja arkistointivelvollisuus kuuluu sopimuksen perusteella hyvinvointialueelle, kunnalle, kuntayhtymälle tai toiselle yritykselle. 

Jos asiakas on esimerkiksi käyttänyt yksityisiä sosiaali- tai terveyspalveluita kunnan, kuntayhtymän tai hyvinvointialueen myöntämällä palvelusetelillä tai maksusitoumuksella, palvelusetelin tai maksusitoumuksen myöntänyt taho vastaa tietojen säilyttämisestä ja arkistoinnista.

Kela ottaa vastaan asiakkaan tietopyynnöt

Kela toimii 1.1.2024 alkaen yhteyspisteenä, jonne asiakas voi tehdä asiakastietoja koskevan tietopyynnön. Kela välittää tietopyynnön hyvinvointialueelle, joka huolehtii tietojen luovutuksesta asiakkaalle. Hyvinvointialueet vastaavat muista rekisterinpitäjän tehtävistä, kuten oikaisupyyntöjen käsittelystä ja tietojen korjaamisesta.

Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaalle itselleen, toiselle henkilölle asiakkaan suostumuksella tai muulle taholle laissa säädetyn tiedonsaantioikeuden perusteella. Tietopyynnön tekijän on osoitettava, että hänellä on oikeus saada pyytämänsä tiedot.

Näin asiakas voi tehdä tietopyynnön

Asiakas voi tehdä tietopyynnön Kelaan siirretyistä asiakastiedoista ja asiakirjoista suojatulla sähköpostilla osoitteeseen toimintansa.lopettaneet@kela.fi. Kela välittää pyynnön hyvinvointialueelle tietojen luovutusta varten. Hyvinvointialue on yhteydessä tietoja pyytäneeseen asiakkaaseen.

 Tietopyynnön tekemistä varten on seuraavat lomakkeet:

Tietopyynnön voi tehdä myös vapaamuotoisesti. Lue lisää tietopyynnön lähettämisestä.

Sivu päivitetty 26.2.2024