Kenelle tietoja voidaan luovuttaa? | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kenelle tietoja voidaan luovuttaa?

Hyvinvointialue tai Helsingin kaupunki voivat luovuttaa tietoja

  • asiakkaalle itselleen
  • toiselle henkilölle asiakkaan suostumuksella
  • laissa säädetyn tiedonsaantioikeuden perusteella.

Tietopyynnön tekijän on osoitettava, että hänellä on oikeus saada pyytämänsä tiedot.

Asiakas voi antaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen toiselle henkilölle lomakkeella Valtakirja puolesta-asiointiin Kelan potilas- ja asiakasasiakirjojen arkistointipalvelussa (pdf).

Vainajan tietoja voidaan luovuttaa henkilölle, joka tarvitsee niitä tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten. Tärkeä etu on esimerkiksi kuolleen henkilön perinnöllisten sairauksien selvittäminen tai sen selvittäminen, onko hänen aiemmin tekemän oikeustoimen pätevyyden selvittäminen. Vainajan tietoja luovutetaan vain perustellun kirjallisen hakemuksen perusteella.

Kun palveluntuottaja on siirtänyt asiakirjansa Kelaan, sillä on oikeus saada kopiot niistä esimerkiksi viranomaisvalvontaa tai oikeudenkäyntiä varten.

Näin asiakas voi tehdä tietopyynnön

Asiakas voi tehdä tietopyynnön Kelaan siirretyistä asiakirjoista suojatulla sähköpostilla.  Tietopyynnön tekemistä varten on seuraavat lomakkeet:

Tietopyynnön voi tehdä myös ilman lomaketta, jolloin asiakkaan täytyy ilmoittaa viestissään seuraavat tiedot:

  • asiakkaan sukunimi ja etunimet (myös entiset nimet)
  • asiakkaan henkilötunnus
  • pyydettävät tiedot
  • palveluntuottaja ja hoitovuosi
  • tietojen pyytäjän puhelinnumero ja osoite
  • saako Posti lähettää tekstiviestillä saapumisilmoituksen, kun asiakirjat ovat noudettavissa.

Täytetty lomake tai edellä mainitut tiedot sisältävä viesti lähetetään suojatulla sähköpostilla osoitteeseen toimintansa.lopettaneet@kela.fi. Kela välittää tietopyynnön hyvinvointialueelle tai Helsingin kaupungille tietojen luovutusta varten. Hyvinvointialue tai Helsingin kaupunki on yhteydessä tietojen pyytäjään.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu Kelan rekistereihin. Lue lisää tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä Kelassa (Tietoa Kelasta-osio).

Lue lisää

 

Sivu päivitetty 5.1.2024