Sairaalan sosiaalityöntekijä voi nyt saada tietoa potilaansa etuuksista lain perusteella | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Sairaalan sosiaalityöntekijä voi nyt saada tietoa potilaansa etuuksista lain perusteella

Julkaistu 1.7.2024

Asiakastietolaki muuttuu heinäkuun alussa. Jatkossa terveydenhuollossa työskentelevällä sosiaalihuollon ammattihenkilöllä on oikeus saada potilaansa etuuksista välttämättömät tiedot, joilla turvataan potilaan etu. Tietoja voi pyytää puhelimitse tai suojatulla sähköpostilla.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) muuttuu 1.7. alkaen. Asiakastietolakiin on lisätty säännökset terveydenhuollossa työskentelevien sosiaalihuollon ammattihenkilöiden oikeudesta saada tietoja potilaiden Kela-etuuksista. Tähän asti lakiin perustuvaa tiedonsaantioikeutta ei ole ollut.

Tiedonsaantioikeus on tärkeä etenkin, kun potilaan psyykkinen tai fyysinen toimintakyky on kokonaan tai väliaikaisesti alentunut. Tiedot ovat välttämättömiä esimerkiksi tilanteessa, jossa potilas ei itse muista saamiaan etuuksia tai vireillä olevia etuushakemuksia tai ei muiden syiden vuoksi kykene itse edistämään asioidensa hoitoa. Tietoja voi saada ainoastaan potilaan neuvontaan ja ohjaukseen.

Mitä tietoja Kela voi luovuttaa?

Kela voi 1.7. alkaen luovuttaa tietoja potilaan etuuksista, jos ne ovat välttämättömiä potilaan neuvonnan ja ohjauksen varmistamiseksi. Tiedot voivat koskea vireillä olevia hakemuksia, asiakkaan saamaa päätöstä tai asiakkaalle maksettuja etuuksia. 

Luovutettavat tiedot riippuvat potilaan tilanteesta. Esimerkiksi, jos on tarve turvata potilaan lääkehoito kotiuttamisen yhteydessä, Kela voi luovuttaa tiedot toimeentulotuen päätöksestä. Jos on tarve turvata potilaan asuminen, Kela voi luovuttaa tiedon potilaan vuokranantajasta. Jos potilas on työtön, Kela voi luovuttaa tiedon työttömyystuesta etuuden maksamisen varmistamiseksi.

Miten ammattilainen voi saada tietoja Kelasta?

Terveydenhuollossa työskentelevä sosiaalihuollon ammattihenkilö voi pyytää tietoja

  • soittamalla Kelan viranomaislinjalle ma–pe klo 9–15 numeroon 020 692 235. 
  • lähettämällä suojattua sähköpostia osoitteeseen kumppanit.neuvonta@kela.fi. 

Terveydenhuollossa työskentelevä sosiaalihuollon ammattihenkilö ei vielä voi tarkistaa tietoja etuustietopalvelu Kelmusta, sillä asiakastietolain mukaista tietosisältöä ei vielä ole olemassa. Myöskään nykyiset Suomi.fi-valtuudet eivät sovellu terveydenhuollossa työskentelevien ammattihenkilöiden tarpeisiin.

Kelmussa on parhaillaan käynnissä tekninen uudistus ja asiakastietolain mukainen tietosisältö voidaan toteuttaa vasta sen jälkeen. Näillä näkymin terveyssosiaalityöntekijä voisi tarkistaa tietoja Kelmusta vuoden 2026 alusta alkaen. 

Lue lisää

 

Sivu päivitetty 1.7.2024