Ändringar i serviceställenas öppettider under sommaren | FPAGå till innehållet
Meddelande

Ändringar i serviceställenas öppettider under sommaren

Publicerad 3.6.2024

Också under sommaren lönar det sig att sköta sina FPA-ärenden i Mitt FPA eller per telefon. Många av FPA:s serviceställen har avvikande öppettider under sommaren.

Vissa FPA-serviceställen har avvikande öppettider under sommaren. Sommaröppettiderna börjar gälla vid olika tidpunkter i juni och upphör senast 30.9.2024.

Det lönar sig att kontrollera de aktuella öppettiderna på www.kela.fi/kom-pa-besok. Det finns också en separat förteckning över öppettiderna vid FPA:s serviceställen sommaren 2024 (pdf)

Det går enkelt att sköta FPA-ärenden på nätet eller per telefon

Du kan sköta de flesta FPA-ärenden i MittFPA, till exempel ansöka om förmåner, kontrollera beslut, se när en förmån betalas ut samt skicka bilagor och meddelanden till FPA. På FPA:s webbplats ger chattbotten under alla tider på dygnet råd bland annat i frågor som gäller utkomststöd, allmänt bostadsbidrag, stöd för studerande och familjeförmåner. FPA betjänar kunderna även på Facebook och Instagram.

Om du inte hittar svar på din fråga på nätet kan du ringa FPA:s telefontjänst. Telefontjänsten är öppen från måndag till fredag kl. 9–16 också på sommaren. På midsommarafton 21.6 är telefontjänsten stängd. Alla de personliga ärenden som kan uträttas vid ett serviceställe kan du också sköta per telefon.

Service på de samiska språken under sommaren

FPA:s telefontjänst på skoltsamiska är öppen torsdagar kl. 9–11 (stängd 17.6–5.7 och 29.7–9.8.2024). Telefonnumret är 020 634 4795. Telefontjänsten på nordsamiska är stängd tills vidare. 

Samiskspråkiga kunder kan också skicka en kontaktbegäran per e-post till saame@fpa.fi

Hur sköter jag mina FPA-ärenden om närmaste serviceställe är stängt?

Om du inte kan sköta dina ärenden i MittFPA eller per telefon och FPA:s närmaste serviceställe är stängt, kan du få hjälp med ärendena också annanstans. På många orter har myndigheterna en gemensam servicepunkt, där man kan få rådgivning i FPA-ärenden på en allmän nivå. Råd i FPA-ärenden ges också vid flera Navigatorer, servicetorg och servicecenter. 

På många orter erbjuder FPA dessutom distansservice, vilket innebär att du får kontakt med en FPA-anställd via en videoförbindelse. Distansservicen motsvarar servicen vid FPA:s egna serviceställen. 

Papperspost kan du skicka till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Läs mer

Senast ändrad 3.6.2024