Distansservice | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Distansservice

Distansservicen är FPA:s kundservice via distansförbindelse. Via distansservicen kan du diskutera med FPA:s kundservicespecialist via en dators video- och ljudförbindelse.

Via distansservicen får du personlig rådgivning och kan sköta samma ärenden som på FPA:s serviceställen. Distansservicen motsvarar alltså servicen på FPA:s serviceställen.

Var kan distansservicen användas?

Distansservicen finns tillgänglig på flera servicepunkter som är gemensamma för olika myndigheter, Navigatorer, servicetorg, centraler för välbefinnande och servicecenter i hela landet. På serviceställena finns kunddatorer som man kan använda för att anlita distansservicen.

I Lappland kan distansservicen anlitas på Virtu-serviceställena. Virtu-tjänsterna är i första hand avsedda för lapplänningar.

Kontrollera med funktionen Sök serviceställe var det närmaste stället där du kan få distansservice finns.

I hurdana situationer kan distansservicen användas?

Du kan använda distansservicen om du behöver personlig rådgivning i FPA-ärenden. Distansservicen motsvarar servicen vid FPA:s serviceställen.

Du kan använda distansservicen när du behöver

  • personlig rådgivning och handledning gällande FPA-förmåner
  • hjälp att göra en ansökan
  • hjälp att sköta ärenden på webben

Hur fungerar distansservicen?

Distansservicen fungerar via en dators video- och ljudförbindelse. Personalen på servicepunkten eller servicestället kan hjälpa dig att öppna förbindelsen.

Distansservice på teckenspråk och nordsamiska

FPA tillhandahåller distansservice hemma på teckenspråk, på nordsamiska och på skoltsamiska.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?