Distansservice | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Distansservice

Distansservice betyder att FPA ger kundservice via en distansförbindelse. Vid de servicepunkter som erbjuder distansservice finns det en kunddator som du kan använda för att tala med en FPA-anställd via en video- och ljudförbindelse.

Via distansservicen får du personlig rådgivning och kan sköta samma ärenden som på FPA:s serviceställen. Distansservicen motsvarar alltså servicen på FPA:s serviceställen.

Var kan distansservicen användas?

Distansservice erbjuds vid flera av kommunernas servicepunkter. Med vår sökfunktion kan du kontrollera var den närmaste servicepunkten där du kan få distansservice finns.

Du kan också få distansservice hos FPA:s andra samarbetspartner, såsom Navigatorer, servicetorg, Virtu-serviceställen i Lappland, centraler för välbefinnande och servicecenter runt om i landet.

Servicepunkter som tillhandahåller distansservice och är belägna i andra samarbetspartners lokaler hittar man i karttjänsten på Suomi.fi.

I hurdana situationer kan distansservicen användas?

Du kan använda distansservicen om du behöver personlig rådgivning i FPA-ärenden. Distansservicen motsvarar servicen vid FPA:s serviceställen.

Du kan använda distansservicen när du behöver

  • personlig rådgivning och handledning gällande FPA-förmåner
  • hjälp att göra en ansökan
  • hjälp att sköta ärenden på webben.

Hur fungerar distansservicen?

Distansservicen fungerar via en video- och ljudförbindelse på datorn. Personalen på servicepunkten eller servicestället kan hjälpa dig att öppna förbindelsen.

Du behöver inte boka tid, men det kan hända att du måste vänta på din tur. Ta med ett identitetsbevis och nödvändiga uppgifter och dokument.

Distansservice på teckenspråk, nordsamiska och skoltsamiska

FPA tillhandahåller distansservice hemma på teckenspråk, på nordsamiska och på skoltsamiska.

Läs mer