Partiell vårdpenning kan redan nu sökas för hösten 2024 | FPAGå till innehållet
Artikel

Partiell vårdpenning kan redan nu sökas för hösten 2024

Publicerad 2.5.2024

FPA betalar partiell vårdpenning till enförälder som har ett barn i årskurs 1 eller 2 och som arbetar högst 30 timmar i veckan på grund av vården av barnet. Föräldern kan ansöka om partiell vårdpenning när hen har kommit överens om en kortare arbetstid med sin arbetsgivare.

Många familjer med barn som ska börja skolan i höst har redan kommit i gång med planerna inför skolstarten. En förälder till ett barn i årskurs 1 eller 2 kan få partiell vårdpenning från FPA, om föräldern på grund av vården av barnet arbetar högst 30 timmar i veckan.

Föräldern till ett barn som börjar skolan kan få stöd från FPA

FPA kan betala partiell vårdpenning till en förälder som har ett barn i årskurs 1 eller 2. Partiell vårdpenning kan betalas från och med 1.8 det år som barnet börjar skolan. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt kan partiell vårdpenning betalas också under det år då barnet deltar i förskoleundervisning samt under barnets tredje läsår.

Den partiella vårdpenningen är 108,15 euro per månad och den är en skattepliktig förmån. Partiell vårdpenning betalas till samma förälder för endast ett barn åt gången, även om familjen har flera barn som berättigar till förmånen.

Båda föräldrarna kan få partiell vårdpenning samtidigt förutsatt att de sköter barnet under olika tider. Partiell vårdpenning kan även betalas till en s.k. umgängesförälder, dvs. en förälder som inte bor i samma hushåll som barnet.

Kom överens om kortare arbetstid med din arbetsgivare

För att en förälder ska få partiell vårdpenning krävs det att hen med sin arbetsgivare har kommit överens om en kortare arbetstid på högst 30 timmar i veckan på grund av vården av barnet. Föräldern kan också komma överens med arbetsgivaren om partiell vårdledighet, men det är inte nödvändigt. Om du planerar att bli partiell vårdledig ska du komma överens om detta med arbetsgivaren minst 2 månader innan ledigheten börjar.

Partiell vårdpenning kan betalas samtidigt med exempelvis privatvårdsstöd eller samtidigt som barnet deltar i kommunal småbarnspedagogik.

Partiell vårdpenning kan inte beviljas om du

  • blir sjuk och är sjukledig i över 4 veckor
  • blir arbetsoförmögen
  • får partiell sjukdagpenning
  • får hemvårdsstöd och vårdar barnet själv
  • får föräldradagpenning samtidigt
  • får flexibel vårdpenning. Den andra föräldern kan ändå få flexibel vårdpenning för ett annat barn samtidigt.
  • har anmält dig som arbetslös arbetssökande.

Läs mer om partiell vårdpenning

 

Senast ändrad 24.5.2024