Partiell vårdpenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Partiell vårdpenning

Du kan få partiell vårdpenning om du arbetar högst 30 timmar per vecka på grund av barnavård. Partiell vårdpenning kan betalas till en förälder vars barn går i årskurs 1 och 2.

Partiell vårdledighet beviljas av arbetsgivaren, och du ska därför avtala med din arbetsgivare om ledigheten. Meddela din arbetsgivare om ledigheten senast 2 månader innan den är avsedd att börja.

Vem kan få partiell vårdpenning

Partiell vårdpenning kan betalas till en förälder vars barn går i årskurs 1 och 2. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt, kan partiell vårdpenning betalas också under det år barnet får förskoleundervisning samt under årskurs 3. 

Flexibel vårdpenning kan beviljas om 

  • din genomsnittliga arbetstid är högst 30 timmar i veckan på grund av vården av barnet. I praktiken kan det innebära t.ex. högst 6 timmars arbetsdagar eller ungefär 4 dagars arbetsveckor.
  • du arbetar i anställnings- eller tjänsteförhållande
  • du har en giltig FöPL- eller LFöPL-försäkring.

Båda föräldrarna kan få vårdpenning samtidigt om de sköter barnet under olika tidpunkter. Partiell vårdpenning kan även betalas till en s.k. umgängesförälder, dvs. en förälder som inte bor med barnet i samma hushåll.

Familjeformen inverkar inte på beviljande av partiell vårdpenning.

Även i fråga om flerlingsfamiljer betalar FPA partiell vårdpenning till en förälder endast för ett barn åt gången. Föräldrarna kan emellertid ansöka om flexibel vårdpenning för samma tid så att den ena föräldern ansöker om vårdpenning för det ena barnet och den andra för det andra barnet.

Föräldrarna kan samtidigt sköta sina barn en del av arbetsveckan också på det sättet att den ena föräldern ansöker om flexibel vårdpenning och den andra om hemvårdsstöd.

Familjeformen inverkar inte på beviljande av partiell vårdpenning.

Familjeformen inverkar inte på beviljande av partiell vårdpenning.

Hur andra förmåner inverkar

Partiell vårdpenning kan betalas samtidigt med t.ex. privatvårdsstöd eller om barnet deltar i kommunal småbarnspedagogik.

Du kan inte få partiell vårdpenning om du

  • insjuknar och är sjukledig över 4 veckor (rätten till partiell vårdpenning upphör från det att arbetsoförmågan börjar)
  • får partiell sjukdagpenning
  • själv sköter barnet och har hemvårdsstöd
  • får föräldradagpenning samtidigt
  • får flexibel vårdpenning (den andra föräldern kan få flexibel vårdpenning för ett annat barn)
  • har anmält dig som arbetslös arbetssökande
  • du är alterneringsledig.

Läs mer

Senast ändrad 28.9.2023

Vad tycker du om sidan?