Så ansöker du om partiell vårdpenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om partiell vårdpenning

Sök partiell vårdpenning i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Till ansökan
  1. Ansök om partiell vårdpenning i e-tjänsten MittFPA.
  2. Om båda föräldrarna är partiellt vårdlediga och turas om att sköta barnet, ska båda ansöka om partiell vårdpenning med en egen ansökan. Ange i punkten ”Ytterligare upplysningar” på vilket sätt ni delar vårdansvaret

  3. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Bifoga till din ansökan:

    •  ett intyg från arbetsgivaren med uppgift om alla de arbetstimmar som utförs per vecka, orsaken till förkortningen av arbetstiden och arbetsgivarens kontaktuppgifter. Alternativt kan arbetsgivaren skicka intyget via e-tjänsten för arbetsgivare.
  4.  I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Ansökan –  Flexibel vårdpenning/partiell vårdpenning WH 9r (pdf). Skicka in blanketten och bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. Om du ansöker om vårdpenning med en pappersblankett kan arbetsgivaren fylla i uppgifterna om arbetstiden på blanketten. En kopia av ett intyg från arbetsgivaren av vilket arbetstiden framgår kan också lämnas in som bilaga.

Om du bor på Åland ska du ansöka om partiell vårdpenning i din hemkommun.

Ansökningstid

Du kan ansöka om partiell vårdpenning genast när du har kommit överens om partiell vårdledighet med din arbetsgivare. Partiell vårdpenning kan betalas retroaktivt för högst sex månader, så kom ihåg att ansöka om vårdpenningen senast sex månader efter att den partiella vårdledigheten började.

Meddela förändringar

Kom ihåg att informera FPA om förändringar som påverkar den partiella vårdpenningen, så att förmånen kan betalas till rätt belopp.

Om du vill att förmånen ska dras in kan du begära det via e-tjänsten. Du kan också ringa FPA.

Läs mer

Senast ändrad 3.1.2024

Vad tycker du om sidan?